Nuorten ammatilliset opinnot on pyritty kehittämään hyvin käytännönläheisiksi ja ammattiaineiden opiskelu tapahtuukin pääosin aidoissa työympäristöissä. Ammatillisiin opintoihin sisältyy aina myös pakollisia, Ammattitaitoa Täydentäviä Tutkinnon osia, atto-opintoja, eli entisiä yhteisiä opintoja, jotka ovat lähes samoja kaikille toisen asteen opiskelijoille suuntautumisesta riippuen. Nämä atto-opinnot ovat monelle opiskelijalle se alue joka tuottaa vaikeuksia ja johtaa joillakin opiskelijoilla myös opintojen keskeytyksiin.

TTS:n nuorisokoulutuksen kouluttajat ovat osallistuneet kuluvan syksyn aikana IJKK:n (Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus) järjestämään Oppimisympäristöjä oivaltamaan -koulutusohjelmaan. Koulutuksessa on suunniteltu ja kokeiltu eri tiimeissä erilaisia malleja toteuttaa atto-opintoja integroituna ammatillisiin opintoihin. ”Koulutusohjelman tavoitteena on kehittää oppimisympäristöjä, mahdollistaa yksilöllisemmät opintopolut ja tarjota uudenlainen tapa opiskella sekä ammattitaitoa täydentäviä tutkinnon osia että ammatillisia tutkinnon osia samanaikaisesti”, toteaa TTS:n nuorten opintojen ohjaajana toimiva projektipäällikkö Leena Saarela.

Usein ne opiskelijat, joille luokassa istuminen ja perusopintojen opiskelu tuottavat vaikeuksia, pärjäävät paremmin käytännön ammattiaineissa. Atto-opintojen integrointi ammattiaineisiin soveltuukin usein käytäntöorintoituneille opiskelijoille, mutta se lisää myös opintojen ohjauksen merkitystä.

Atto-opintoihin kuuluvalla Yhteiskunta, yritys ja työelämätiedon -kurssilla maarakennuskoneenkuljettaja-opiskelijat vierailivat Wihuri Oy:lla, Vantaalla.  Vierailulla oppilaat saivat kattavan kuvauksen Wihuri Oy:n toiminnasta. Onhan Catepillar maailman suurin maarakennuskoneiden valmistaja ja CAT:n brändi on yksi tunnetuimpia tuotemerkkejä. Vierailusta saatuja tietoja on tarkoitus soveltaa myöhemmin oppitunnilla toteutettavissa tehtävissä ja saada näin mielenkiintoa ja käytännönläheisyyttä opetukseen.

Maarakennusalan ensimmäisen vuoden opiskelijat Niko Jousi ja Eemil Jukarainen, olivat vierailusta innoissaan, ja kertoivat että juuri tämänlaiset vierailut ovat kiinnostavia ja antavat enemmän työelämätietoa, kuin luokassa istuminen. ”Näitä vierailuja pitäisi olla enemmän. On kivaa kun näkee samalla myös mielenkiintoisia koneita”, toteaa Niko Jousi. Molemmat pojat pitävät atto-aineita tärkeinä ja ymmärtävät että ne tulee suorittaa jotta saa tutkinnon suoritettua. Käytännön oppitunnit, joissa ollaan koneiden kanssa tekemisissä, ovat kuitenkin molempien poikien mielestä opintojen mielenkiintoisin alue.

KUVALINKKI
Wihuri_Oyn_vierailulla_opiskelijat_Niko_Jousi_ja_Eemil_Jukarainen (oikealla) >>

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto