TTS on aloittamassa laajan metsäalan ammattiosaamiskartoituksen. Metsäalan substanssiosaaminen nyt ja kehitys vuoteen 2020 -tutkimuksessa selvitetään metsänhoitajien, metsätalousinsinöörien sekä metsäalan ammatillisen koulutuksen suorittaneiden tänä päivänä työssä vaadittavaa alan osaamista ja arvioidaan tulevaisuuden osaamistarpeita. Vuoden 2013 loppuun kestävää hanketta rahoittaa Metsämiesten Säätiö.

Muuttuva toimintaympäristö ja uudet tuotteet vaativat koko metsäalalta uudenlaista osaamista. Hankkeessa selvitetään alalla työskenteleviltä ammattilaisilta ja uutta työvoimaa rekrytoivilta henkilöiltä kysely- ja haastattelututkimuksella substanssiosaamisvaatimuksia nyt ja vuonna 2020. Tutkimuksen tuloksia voidaan käyttää metsäalan koulutuksen kehittämiseksi tulevaisuuden työelämätarpeita vastaavaksi.  Tutkimus on jatkoa TTS:n Opetushallituksen toimeksiannosta Metsäalan koulutustoimikunnalle tekemälle metsäalan laadullisen ennakoinnin selvitystyölle.

Suomalainen metsäsektori elää historiansa syvimmän muutoksen pyörteissä sitten vuoden 1860, jolloin höyrysahat tulivat ja siirryttiin paperintuotannossa puukuitujen käyttöön. Tässä murroksessa tiukentunut kilpailu ja ylituotanto Euroopassa painopaperimarkkinoilla on ajanut metsäteollisuuden sopeuttamaan tuotantoa kotimaassa ja tekemään investoinnit lähelle uusia markkina-alueita Aasiaan ja Etelä-Amerikkaan. Merkittäviä massa- ja paperiteollisuuden tai levy- ja sahateollisuuden investointeja ei työ- ja elinkeinoministeriön 2012 tekemän selvityksen mukaan ole tulossa kotimaahan ainakaan vuoteen 2020 mennessä.
Meneillään oleva rakennemuutos on saanut aikaan tarpeen tehostaa ja uudistaa alan toimintoja. Suomessa on hyvät edellytykset hyödyntää korkeatasoista metsäosaamista myös uudenlaiseen tuotantoon. Mer-kittävimpiä ja nopeimmin toteutuvia metsäsektorin tulevaisuustekijöitä näyttäisi olevan metsäbiomassan käytön kasvu energiateollisuudessa ja biopolttoainetuotannossa  sekä puurakentamisen ja puutuote-teollisuuden tarjoamat mahdollisuudet.
 
Lisätietoja hankkeesta:
 
Toimialajohtaja Vesa Tanttu    
TTS- Työtehoseura                             
p.044-7143676                               
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.                                                              
 
Metsäalan koulutustoimikunnan pj. Jyrki Ketola        
Meto-Metsäalan asiantuntijat ry   
p.0400-606522          
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.  
 
Tutkija Eila Lautanen
TTS- Työtehoseura
p.044-7143686
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto