Liian suuri työmäärä ja liian vähäinen lepo ovat toimialasta riippumatta vakavasti otettava terveys- ja turvallisuusriski. Lisäksi pitkät työajat heikentävät elämänlaatua ja vaikeuttavat työn sekä muun elämän yhteensovittamista. Jaksamisen kannalta keskeisiä tekijöitä ovat riittävän levon ja palautumisen lisäksi työn positiiviset tekijät, jotka suojaavat liialliselta kuormittumiselta. Tällaisia tekijöitä ovat muun muassa motivaatio, työn palkitsevuus, työn imu, kyky vaikuttaa työtehtäviin ja työaikoihin sekä muilta saatu sosiaalinen tuki.

Vankan tutkimusnäytön mukaan terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin näkökulmasta tyypillisenä työpäivänä niin sanotun palkkatyön osuuden, joka sisältää tarpeelliset tauot, ei tulisi ylittää 8–9 tuntia. Tyypillisestä työviikosta palkkatyön osuuden ei tulisi ylittää 45–48 tuntia taukoineen. Tilapäisissä työruuhkissa työmäärän ei tulisi ylittää 12 tuntia päivässä taukoineen. Työruuhkissa tulisi pyrkiä minimoimaan peräkkäin tehtyjen pidennettyjen työpäivien määrää. Näiden suositusten voidaan olettaa pätevän kaikilla inhimillisen työn aloilla ja siten myös maataloustyössä. 

Suositukset ovat melko hyvin linjassa sen kanssa, mitä maatalousyrittäjät itse pitävät kohtuullisena työmääränä. Suositukset eivät kuitenkaan ole maatalousyrittäjiä sitovia normeja, vaan niiden tarkoitus on ohjata ajattelemaan omaa työmäärää, sen järkevyyttä ja sitä kautta jaksamista sekä hyvinvointia. Hyvinvoiva maatalousyrittäjä jaksaa pitää huolta myös tuotantoeläinten hyvinvoinnista. Suositeltujen työtuntimäärien ylitys kasvattaa terveys-, tapaturma- ja hyvinvointiriskiä sitä enemmän mitä enemmän rajat ylittyvät. Jos työmäärän kasvu yhdistyy samaan aikaan määrällisesti ja laadullisesti liian vähäiseksi jäävään lepoon, kasvavat riskit edelleen. Tietoisuutta liian suuren työmäärän aiheuttamista riskeistä tulee lisätä, koska monet eivät pidä ylipitkiä työpäiviä haitallisina.     

Edellä kuvattu ilmenee juuri ilmestyneestä julkaisusta "Kohtuullisen työmäärän suositukset maatalousyrityksissä terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin näkökulmista". Sähköinen julkaisu, joka perustuu Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen työturvallisuusapurahalla rahoitettuun TTS - Työtehoseuran ja Työterveyslaitoksen yhteishankkeeseen, on vapaasti ladattavissa TTS:n kotisivuilta. Julkaisu sisältää työn ja levon määrään sekä laatuun liittyvien suositusten lisäksi mallilaskelmia ja töiden organisoinnin toimintaohjeita keskikokoisille ja suurille maatalousyrityksille.

Lisätietoja:
Tutkimusvastaava Markku Lätti ja tutkija Janne Karttunen
TTS - Työtehoseura
p. 044 7143 691/Lätti, 044 7143 689/Karttunen
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Julkaisu:
Karttunen, J., Lätti, M. ja Puttonen, S. 2012. Kohtuullisen työmäärän suositukset maatalousyrityksissä terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin näkökulmista. TTS:n julkaisuja 415. 42 s. Vapaasti ladattavissa osoitteesta: http://www.tts.fi/images/stories/tts_julkaisut/tj415.pdf

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto