TTS (Työtehoseura ry) ja Keski-Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto aloittavat rakennus- ja sisustuspuuseppä koulutuksen Järvenpäässä elokuun lopulla.  Koulutus on lajiaan ensimmäinen TTS:n toteuttamana Keski-Uudellamaalla.

”Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet työskennellä suuntautumisensa mukaan puusepänalan tuotteiden valmistuksessa ja asennuksessa, sisustuspuusepän töissä, puualantuotteiden myyntitehtävissä tai rakennuspuusepänteollisuuden parissa,” TTS:n toimialajohtaja Pekka Sokura kertoo.

Valmistuttuaan opiskelija voi työskennellä erityyppisten uudisrakennus- ja saneeraustyömaiden maalaus- ja päällystystöissä kuten tapetoinnissa, maalauksessa, listoituksissa ja lattianasennustöissä sekä myös sisätilojen laatoituksessa.

Koulutuksen sisältö muodostuu alan työtehtävien mukaisesti

Rakennus ja -sisustuspuuseppäkoulutuksen sisällöt muodostuvat pääsääntöisesti alan työtehtävien mukaisesti.   Alan tutkintoperusteet ohjaavat oppilaalle tehtävän oppimissuunnitelman laatimisessa. ”Oppilaille tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa katsotaan mihin työhön opiskelija haluaa erikoistua”, TTS:n puu- ja sisustusalan koulutusvastaava Vesa Taipale kertoo.

Koulutus sisältää kolme kokonaisuutta, joihin opiskelija voi erikoistua: asennus, tuotteiden valmistaminen ja pintakäsittely. Koulutus on työpainotteista, myös teoriaosuudet on sidottu käytännön työharjoituksiin. Yrityksessä tapahtuva työssäoppiminen on keskeinen osa koulutusta ja opiskelija voi oleellisesti vaikuttaa koulutuksen sisältöön valitsemalla oman suuntautumisensa mukaisia työpaikkoja.

Koulutuksen kesto riippuu opiskelijan henkilökohtaisesta suunnitelmasta ja aikaisemmasta kokemuksesta. Maksimissaan kesto on kuitenkin noin 200 päivää, joista työssäoppimiseen käytetään noin 30 päivää.

Kysyntää rakennus- ja sisustuspuusepille on paljon

”ELY:n ammattibarometrin mukaan tälle ammatille on kysyntää Keski-Uudellamaalla, ja varmasti myös ympäri maata. Nopean haun perusteella tälläkin hetkellä on noin 30 avointa työpaikkaa,” Anna Viitanen kommentoi.

Koulutuksen suorittanut voi työskennellä laajasti alalla ja tulevaisuuden työllistymismahdollisuuksia on monia. TTS:n Vesa Taipale kertoo, että varsinkin korjausrakentaminen tulee lisääntymään, sillä 1960-80luvuilla rakennetut talot ovat nyt peruskorjausiässä. Toinen suuri työllistäjä on uudisrakentaminen.

”Isommat yritykset voivat tarvita rakennus- tai sisustuspuusepän palveluita ja siksi onkin hyvä, jos alalle pyrkivällä olisi yrittäjän valmiudet,” Anna Viitanen esittää. Hänen mukaansa tutkinto on hyödyllinen myös myynnin puolella ja hän näkee, että esimerkiksi rautakaupassa on tarvetta tiedoille ja taidoille, jotka koulutuksen aikana hankitaan.

TTS:n ja työ- ja elinkeinotoimiston yhteistyö

Koulutusohjelma sai alkunsa ELY:n, (elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskuksen) koulutushankkeesta, jonka Keski-Uudenmaan TE -toimisto sai vastuulleen. Rakennus- ja sisustuspuuseppäkoulutus on TTS:n ensimmäinen koulutusohjelma Keski-Uudellamaalla. Aiemmin TTS on toteuttanut yhteistyöhankkeita yhdessä työvoimahallinnon kanssa Rajamäellä ja Vantaalla. Pekka Sokura kertoo että uusi sektori on haaste TTS:lle, mutta samaan aikaan TTS on kiinnostunut lisäämään erikoisalojen tarjontaa Keski-Uudellamaalla.

Pääsyvaatimukset ja jatkotutkinnot

Pääsyvaatimuksena on kiinnostus alaa kohtaa, riittävä terveys ja toimintakyky sekä työtehtävään riittävä suomen kielen taito. Työmailla työskentelevillä pitää olla myös vähintään B-ajolupa.

Rakennus- ja sisustuspuuseppä koulutus on työ- ja elinkeinohallinnon rahoittamaa koulutusta, joka on opiskelijoille maksutonta.

Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa koulutuksen aikana tutkinnon osia seuraavista tutkinnoista:

·         Puualan perustutkinto

·         Puusepänalan ammattitutkinto

·         Verhoilu- ja sisustusalan perustutkinto (maalaus- ja päällystystyöt, sisustuslaatoitus)

Koulutuksen esittelytilaisuudet työ- ja elinkeinotoimistossa:

tiistaina 05.06.2012 klo 13.00-15.00. Keski-Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto, Kauppakaari 1-3C, 04200 Kerava.

torstaina 14.06.2012 klo 13.00 – 15.00. Keski-Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto, Mannilantie 28A, 04400 Järvenpää.

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto