Uudellamaalla tänä keväänä käynnistyneessä URAKKA-hankkeessa kehitetään maatilojen koneurakointitoimintaa ja urakointipalvelujen parempaa hyödyntämistä alueella. Päätavoitteena on tuottaa koneurakoitsijoiden käyttöön ratkaisumalleja taloudellisesti järkeviin koneinvestointeihin ja töiden organisointiin. Lähtökohtina ovat urakointimahdollisuuksien kartoitus ja tieto asiakkaiden tarpeista sekä toisaalta urakoitsijan omat resurssit ja tavoitteet.

Tietoa näistä kerätään niin koneurakointia harjoittavilta maatiloilta kuin urakointipalveluita nykyisin ostavilta sekä potentiaalisilta asiakkailta. Kyselyiden avulla selvitetään mm. koneurakoinnin nykyistä yleisyyttä, kohteita ja laajuutta sekä lähitulevaisuuden potentiaalisia koneurakointimahdollisuuksia Uudellamaalla.

Samalla kehitetään urakointityön laadunhallintaa, tarjouslaskentaa ja sopimuskäytäntöjä. Hankkeessa kehitetään myös konerengastoimintaa yhtenä koneurakointimuotona. Hankkeen tuloksista hyötyvät sekä koneurakoitsijat että urakointipalveluiden ostajat.

Hanke päättyy kesällä 2014. Hankkeesta ja sen tuloksista tiedotetaan eri kanavia aktiivisesti hyödyntäen jo hankkeen aikana niin koneurakoitsijoille kuin urakointipalveluita ostaville asiakkaille. Hankkeessa järjestetään myös infotilaisuuksia koneurakointiin liittyvistä aiheista.

Hanketta toteuttavat yhteistyössä TTS Työtehoseura (koordinointi), MTK-Uusimaa ja ruotsinkielinen tuottajaliitto NSP. Hanketta rahoittaa Uudenmaan Ely-keskus Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta.

Taustaa aihealueesta:

Suomen maatiloista noin kolmannes on monialaisia eli niillä on perinteisen maataloustuotannon lisäksi jotain muuta yritystoimintaa. Yleisin muu yritystoimintamuoto on koneurakointi, jota harjoittaa maataloustuotannon rinnalla lähes 9000 maatilaa. Uudenmaan 3500 aktiivisesta maatilasta monialaisia on noin 1300.

Koneurakointi luo monipuolisia mahdollisuuksia maatilayrittäjyydelle ja parantaa samalla mahdollisuuksia investoida taloudellisesti maatilan koneisiin ja jatkaa maataloustuotantoa tilallaan. Koneurakoinnista voi ajan myötä kehittyä tilalle kokonaan uusi tuotantosuunta ja päätoiminen tulonlähde maataloustuotannon jäädessä sivuelinkeinoksi tai loppuessa kokonaan.

Maaseudulla koneurakointimahdollisuuksia löytyy myös maatalouteen liittyvien töiden ulkopuolelta. Metsien, kiinteistöjen ja tiestön hoitoon sekä maanrakentamiseen liittyvät urakoinnit voivat paikallisesti olla erittäin merkittäviä mahdollisuuksia maatilayrittäjille. Myös esimerkiksi hevostalousyrittäjät ja –harrastajat ovat potentiaalisia asiakkaita koneurakoitsijalle.

Lisätietoa hankkeesta:

asiantuntija Eerikki Kaila                                                    toiminnanjohtaja Jaakko Holsti

TTS – Työtehoseura                                                             MTK-Uusimaa

p. 044 7143693                                                                       p. 0400 871633

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.                                                               Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto