TTS:n (Työtehoseura ry) Green Care – Vihreä Hoiva maaseudulla – hankkeessa selvitettiin Green Care -yritystoiminnan mahdollisuuksia sekä maaseudun yrittäjien ja kolmannen sektorin kiinnostusta Green Care –toimintaan kyselyiden ja haastatteluiden avulla. Lisäksi kartoitettiin kunta-asiakkaiden tarpeita ja toiveita Green Care -palveluista.

Maaseutuyrittäjille, hoivayrittäjille, kuntien sosiaali- ja terveysalan viranomaisille sekä kolmannelle sektorille tehtyjen kyselyiden mukaan käsite Green Care – Vihreä Hoiva tunnetaan vielä huonosti. Green Care -palveluita tarjoavia maaseutu- ja hoivayrittäjiä on vähän sekä eri toimijoiden välinen yhteistyö Green Care -palveluiden toteuttamisessa on vielä vähäistä. Selvityksen mukaan eri tahojen resurssien yhdistämistä ja yhteistyötä pidetään tärkeinä. Kuntakyselyn mukaan yleisimmin ostettuja Green Care -palveluja ovat ratsastusterapia ja sosiaalipedagoginen hevostoiminta lapsille, nuorille ja kehitysvammaisille sekä sijaisasuminen maaseudulla. Noin puolet kunnista arvioi ostavansa sote-palveluita yksityisiltä palveluntarjoajilta entistä enemmän tulevaisuudessa. Tämä antaa mahdollisuuksia Green Care -toiminnan kehittämiselle ja kasvulle.

Jatkossa Green Care -alan kehittämisen kannalta on tärkeää saada Green Care – Vihreä Hoiva käsite ja sen toimintamallit tunnetuiksi. Yritystoiminnan kannattavuuden kannalta on välttämätöntä saada kunta-asiakkaat kiinnostumaan ja ostamaan Green Care -palveluja. Green Care -toiminnan laadulliset asiat pitää saada esitettyä yhtenäisesti ja luotettavasti. Toiminnan kehittäminen vaatii viralliset määritelmät, laatukriteerit ja vastuutahon. Green Care -toiminnan edistämisessä, kehittämisessä ja toteuttamisessa tarvitaan eri tahojen yhteistyötä toteaa projektipäällikkö Irene Roos Työtehoseurasta.

Selvitys on osa TTS:n hanketta Green Care – Vihreä Hoiva maaseudulla, jonka tavoitteena on lisätä ja edistää Green Care -toiminnan tunnettavuutta sekä verkostoitumista yrittäjien välillä. Hanke on Hämeen, Kaakkois‐Suomen, Pirkanmaan, Uudenmaan ja Varsinais‐Suomen ELY ‐keskuksien rahoittama (Manner‐Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007–2013).

Selvityksen tuloksia esitellään TTS:n julkaisussa Green Care- Vihreä Hoiva maaseudulla. Kyselyiden ja haastatteluiden yhteenvetoraportti. TTS:n julkaisuja 413. Raportti löytyy TTS:n www-sivuilta: http://www.tts.fi/images/stories/tiedostot/tutkimus_files/projektit/tj413.pdf

Lisätietoja:
projektipäällikkö Irene Roos, TTS, gsm 044 714 3699
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
www.tts.fi/greencare

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto