Suomen pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategiaan sisältyy yhtenä päätavoitteena uusiutuvien energialähteiden käytön lisääminen. Lähes puolet siitä saataisiin metsähakkeen käyttöä lisäämällä. Koko maan metsähakkeen käytön tulisi kasvaa 2,5-kertaiseksi nykyisestä vuoteen 2020 mennessä, jolloin se vastaisi 25 terawattituntia eli noin 13,5 miljoonaa kiintokuutiometriä.

Lämpöyrittäjien tärkeimpiä asiakkaita ovat kunnat. Yrittäjyys on yleisintä Länsi-Suomessa, mutta suurimmat kasvun mahdollisuudet ovat Etelä-Suomessa. Yrittäjien aluelämpölaitosten koot vaihtelevat koon ja käyttötarkoituksen mukaan ollen keskimäärin yksi megawattia. Vuonna 2010 kohteiden määrä oli noin 490 ja hakkeen käyttö oli yli miljoonaa kiintokuutiometriä. Niistä Uudenmaan ELY:n alueella oli toiminnassa 28 lämpölaitosta, jotka käyttivät 7 prosenttia lämpöyrittäjien käyttämästä miljoonasta hakekuutiometristä. Vuoden 2020 tavoite merkitsee noin 50 uutta lämpöyrittäjien hoitamaa laitosta Uudellemaalle 10 vuodessa, jotta alueen lämpöyrittäjien osuus muuhun maahan verrattuna pysyy edes nykyisellään.

TTS:n koordinoiman hankkeen tavoitteena on lisätä lämpöyrittäjyyskohteita Uudenmaan alueella lisäämällä tietoa sekä lämmönostajille että lämpöyrittäjille. Lisäksi etsitään kohteita, joihin puulämmitysratkaisut sopivat teknisesti, taloudellisesti ja lähiympäristön kannalta. Pyritään myös löytämään lämpöyrittäjiä, joilla on mahdollisuus kehittää palveluja vaativille julkis- ja yrittäjätahoille.

Hanke jakautuu seuraaviin kuuteen työpakettiin:

  • - Kartoitetaan kaupunki/kuntakohtaisesti julkisessa omistuksessa olevat potentiaaliset lämpöyrittäjäkohteet. Lisäksi kysytään vastaajan tietoa tai mielipiteitä mahdollisista esteistä perustaa lämpöyrityskohde taajama-alueelle.
  • - Kartoitetaan kolmen kaupungin/kunta alueen yksityisten/yritysten, seurakuntien ja valtion omistuksessa olevat potentiaaliset kohteet.
  • - Selvitetään lämpöyrittäjien nykytilanne Uudellamaalla ja käytössä olevien tekniikoiden mahdollinen potentiaali erityisesti taajama-alueiden läheisyydessä, mitkä ovat heidän kannalta tärkeimmät esteet alueen lämpöyrittäjyyden laajentamiselle. Lisäksi selvitetään raaka-ainehuolto sekä palvelukonsepti ja sen toimivuus.
  • - Selvitetään alueen maatalous- ja maaseutuyrittäjiltä halukkuutta, mahdollisuuksia, lähinnä teknisiä valmiuksia ja osaamista ryhtyä lämpöyrittäjäksi.
  • - Selvitetään taajama-alueiden hakelämmityksen esteet ja rajoitteet, jotka liittyvät kaavoihin, kaavamääräyksiin, rakennusmääräyksiin ja lupamenettelyyn. Selvitys toteutetaan haastattelemalla viidestä erikokoisesta ja eri puolilta Uuttamaata sijaitsevasta kunnasta ja/tai kaupungista rakentamisesta vastaavaa viranomaista.
  • - Järjestetään infotilaisuuksia 2012 julkisille ja yksityisille tahoille. Tavoitteena on saada osapuolet kohtaamaan fyysisesti, mutta myös keskustelemaan tarpeista ja tarjonnasta. Tavoitteena on heikentää ennakkoluuloja ja lisätä oikeaa tietoa molemmille osapuolille. Lisäksi infotilaisuuksissa esitetään asiaan liittyviä tärkeitä luentoja, kuten esityksiä lupa-asioista, hankinnan suunnittelusta, toteutuksesta ja seurannasta.

Yhteistyötä tehdään alan muiden hankkeiden kanssa, alan yritysten ja toimijatahojen kanssa. Hankkeesta ja sen tuloksista tiedotetaan mediassa muun muassa alan ja paikallisissa lehdissä.

Hanke aloitettiin 1.2.2011 ja se päättyy 31.12.2012.

Lisätietoa hankkeesta:
 
TTS − Työtehoseura
tutkija Kari Vuorio
Puh. 044 7143 682
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto