Maatilat ovat suuria energiankuluttajia. Kotieläintuotannossa energiaa kuluu huomattavasti enemmän kuin kasvintuotannossa. Maidontuotannossa sähkön osuus energiankäytöstä on suuri, sillä sitä kuluu niin lypsyyn, maidon jäähdytykseen kuin pesulaitteisiin.

TTS:ssa on käynnistynyt Maatalouskoneiden tutkimussäätiön rahoittama tutkimushanke, jossa tuotetaan tietoa lypsy- ja maidonkäsittelylaitteiden käytännön energiankulutuksesta ja siihen vaikuttavista tilatason tekijöistä (olosuhteet, käyttötavat, ylläpito). Tavoitteena on myös vertailla vaihtoehtoisten lypsy- ja maidonkäsittelymenetelmien käytännön energiankulutusta. Hankkeessa esitellään sähköenergian mittaamiseen tuotantorakennuksissa soveltuvaa laitteistoa ja pyritään näin lisäämään maatilayrittäjien kiinnostusta sähköenergian mittaamiseen ja energiatehokkuuden parantamiseen.

Lypsy- ja maidonkäsittelylaitteiden menetelmä- ja merkkikohtaisten tekijöiden vaikutusta energiankulutukseen selvitetään laitevalmistajien ja laitteiden maahantuojien julkaisemista materiaaleista sekä aiemmista alan tutkimustuloksista. Samoista lähteistä selvitetään laitteiden käyttötavan ja säätöjen vaikutusta käytännön energiankulutukseen.

Hankkeessa kerätään tietoa haastattelemalla lypsy- ja maidonkäsittelylaitteiden huoltoyrittäjiä. Haastatteluissa selvitetään laitteiden huoltotilanteissa esille tulleita havaintoja laitteiden ylläpidosta, huoltojen säännönmukaisuudesta ja niiden mahdollisista vaikutuksista laitteiden energiankulutukseen. Tilakäynneillä mitataan lypsy- ja maidonkäsittelylaitteiden energiankulutusta käytännön eri tilanteissa. Tarkastelun kohteena ovat lypsymenetelmistä, parsilypsy, lypsyasemalypsy ja automaattilypsy. Kirjallisuusselvityksen, haastatteluiden ja tilakäynneillä tehtyjen mittausten perustella analysoidaan maidonkäsittelylaitteiston energiankulutus ja siihen vaikuttavat tärkeimmät tekijät.

Tulokset suunnataan ensisijaisesti maidontuottajille, jotka voivat hyödyntää tutkimustuloksia energiatehokkaiden lypsy- ja maidonkäsittelylaitteiden valintatilanteissa niin uudisrakennus- kuin peruskorjaushankkeissa. Samalla kaikkien maatilayrittäjien kiinnostusta sähköenergian mittaamista sekä energiatehokkuuden parantamista kohtaan pyritään lisäämään. Maatilan energiasuunnitelmien laatijat voivat hyödyntää hankkeen tuloksia energiasuunnitelmien laadinnassa ja tilakohtaisten energian tehostamismahdollisuuksien analysoinnissa. Hanke valmistuu vuoden 2012 loppuun mennessä.

Lisätietoja:
Eerikki Kaila
TTS – Työtehoseura
p. 044 7143693
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto