TTS:ssa on käynnistynyt MMM:n rahoittama tutkimushanke, jossa selvitetään kuivituksen nykytilaa nautakarjataloudessa. Kuivikkeiden riittävä käyttö on tärkeää sekä eläinten hyvinvoinnin että eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygieenisen laadun kannalta. Tuotantoyksiköiden kasvun myötä ruokinta ja lannan poisto on yleensä koneellistettu, mutta kuivittamisen järjestämiseen ei välttämättä ole kiinnitetty samalla tavoin huomiota. Etenkin lypsykarjoissa kuivitustyöt tehdään edelleen yleisesti käsityönä. Suurissa karjoissa tarvittavat kuivikemäärät kuitenkin kasvavat ja työmäärä lisääntyy, mikä voi johtaa liian niukkaan kuivikkeiden käyttöön.

Markkinoilla on olemassa erityyppisiä koneita ja laitteita, mutta niiden soveltuvuudesta erityyppisiin navetoihin ja olosuhteisiin ei ole kootusti tietoa. Esimerkiksi automaattilypsynavetoissa on omat erityispiirteensä kuivittamisen järjestämisen kannalta. Lisäksi tietoa eri kuivikemateriaalien soveltuvuudesta lietelantajärjestelmiin ei ole kartoitettu laajemmin.

Tarkastelun kohteena ovat lypsylehmät ja vasikat, sekä lihakarja. Tavoitteena on saada aiheesta kokonaiskuva, jotta tiedetään, millaisista materiaaleista, määristä, ja materiaalivirroista on kyse, ja mihin kaikkeen nämä vaikuttavat. Tarkasteltavia seikkoja ovat mm. kuivitusmenetelmä, käytössä olevat kuivituskoneet ja -laitteet, kuivikkeen saatavuus, varastointitapa ja -tarve, kuivituksen kustannukset, työn käyttö, sekä lannanpoistojärjestelmien vaatimukset kuivikkeiden ominaisuuksille ja käyttömäärille. Hanke kestää kaksi kuukautta.

Lisätietoa:
Sakari Alasuutari, TTS − Työtehoseura, puh 044 7143 688, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto