Työtehoseurassa on käynnistynyt Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen rahoittama hanke, jossa tuotetaan maatalousyrittäjille toimintaohjeita hallittuun kone- ja laitehäiriöiden purkuun ja torjuntaan. Toimintaohjeita noudattamalla tapaturmien voidaan kone- ja laitehäiriöiden yhteydessä olettaa vähenevän.

Toimintaohjeiden laatimiseksi hankkeessa selvitetään, kuinka yleisiä erityyppiset kone- ja laitehäiriöt ovat maatiloilla (esiintymistiheys, häiriön aiheuttaman katkoksen ajallinen kesto) ja kuinka usein kone- ja laitehäiriö on maatalousyrittäjille rekisteröidyn konetyön tapaturman taustalla. Lisäksi selvitetään, mistä häiriöt yleisimmin aiheutuvat – mikä tekijä laukaisee häiriön syntymisen (koneen tai laitteen kunto tai soveltuvuus, työmenetelmä, työtapa, yhteensopivuus jne.) sekä mikä on mahdollisesti uuden tekniikan merkitys häiriöiden määrän ja häiriöiden turvallisuusriskin kannalta – ovatko uudet koneet ja laitteet vähemmän häiriöherkkiä ja vikaantuvatko uudet koneet ja laitteet vanhoja turvallisemmin.

Tietoja kootaan kirjallisuudesta, maatalousyrittäjien tapaturmatilastoista ja suoraan maatalousyrittäjiltä vuoden kestävällä seurannalla. Hanke valmistuu vuoden 2012 lopussa.

Häiriöt turvallisuusriski
Turvallisuusriskit ovat suurimpia etenkin tuotantoprosessien häiriötilanteissa ja häiriöiden poistossa. Häiriöiksi tässä yhteydessä katsotaan muun muassa koneiden tukkeutumiset, pienet paikan päällä korjattavat rikkoutumiset/vikaantumiset, epäluotettava toiminta, tilapäiset käyntihäiriöt, vajaateholla käymiset yms. Kone- ja laitehäiriöiden purkamisen yhteydessä syntyneet tapaturmat ovat usein niin vakavia, että maatalousyrittäjän työkyky vaarantuu pitkäksi aikaa tai johtaa pahimmissa tapauksissa jopa työkyvyttömyyteen tai kuolemaan. Esimerkiksi koneiden tukkeumia puhdistaessaan kuoli vuonna 2009 yhteensä kolme maatalousyrittäjää. Viime vuosina tiloille on tullut runsaasti uutta tekniikkaa sekä automaattisia kone- ja laitejärjestelmiä, joiden myötä häiriömahdollisuuksia on yhä enemmän.

Maatalousyrittäjät voivat hyödyntää hankkeen tuloksia koneista ja laitteista aiheutuvien häiriötilanteiden vähentämisessä ja toteutuneiden häiriötilanteiden purkamisessa hallitusti, mikä pienentää tapaturmariskiä ja kasvattaa työn tehokkuutta. Tutkimuksen lopputuloksena laadittavilla toimintaohjeilla pyritään ohjaamaan maatalousyrittäjiä ottamaan aikaisempaa vahvemmin huomioon turvalliset toimintamallit kone- ja laitehäiriöiden sattuessa, koneiden ja laitteiden jatkuva huolto ja kunnossapito sekä investointivaiheessa niiden yhteensopivuus erilaisissa tuotantotiloissa ja -olosuhteissa. Lisäksi pyritään lisäämään yleistä tietoutta häiriötilanteiden vähentämismahdollisuuksista. Maatalousyrittäjät hyötyvät toimintaohjeista oman työturvallisuuden parantumisen lisäksi myös opastaessaan muita tilalla työskenteleviä työtehtävissään.

Vapaaehtoisia maatiloja etsitään
Selvitystyötä häiriötilanteista, niiden yleisyydestä ja syistä tehdään muun muassa rekrytoimalla 10 karja- ja 10 kasvinviljelytilaa pitämään vuoden ajaksi kirjaa tilalla sattuneista kone- ja laitehäiriöistä. Maatalousyrittäjien valmiille lomakkeelle jokaisesta häiriötilanteesta erikseen täyttämät tiedot tullaan keräämään kuukausittain analysointia varten. Seurannan jälkeen samoilla tiloilla tehdään haastattelu, jossa kirjattuja kone- ja laitehäiriöitä, niiden yleisyyttä, syitä ja aiheuttajia ja turvallisia toimintatapoja niiden purkamiseksi käydään läpi tarkemmin.

Työtehoseura etsiikin vapaaehtoisia maatalousyrittäjiä osallistumaan edellä kuvattuun koneiden ja laitteiden häiriöiden seurantatutkimukseen. Seuranta alkaa syksyllä 2011. Kiinnostuneita maatalousyrittäjiä pyydetään ottamaan yhteyttä Työtehoseuraan.

LISÄTIETOJA

TTS − Työtehoseura

Markku Lätti
Gsm 044 7143 691
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto