PITKÄÄN TALOSSA OLLEET LÄHTIVÄT AKTIIVISESTI MUKAAN KOULUTTAUTUMAAN
Pari vuotta sitten useissa rakennusalan yrityksissä elettiin laman jälkeistä hiljaista aikaa ja mietittiin, miten selviytyä vaikeista ajoista. Betset, joka on yksi Suomen suurimpia betonialan perheyrityksiä, näki henkilöstön koulutuksen parhaaksi tavaksi selviytyä. Betset päätti toteuttaa yhteistyössä TTS:n (Työtehoseura) kanssa rakennustuotealan ammattitutkintoon johtavan betonituotteen valmistaja -koulutuksen. Kesäkuussa Kyyjärven tehtaalta ammattitutkintotodistuksen sai 28 henkilöä ja Nurmijärven tehtaalta (Laatta-Betset) 10 henkilöä.

 alt Betsetin tilaisuus Kyyjärvellä 21.6.2011

Kuva (TTS): Kyyjärven tehtaalta valmistuneet opiskelijat saivat ammattitutkintotodistuksen
21.6.2011. Nurmijärven tehtaalta valmistuneet opiskelijat saivat todistuksen 20.6.2011.

”Kouluttautuminen nähtiin meillä parhaaksi tavaksi täyttää tuotannon aukkoja, joita hiljaisena aikana syntyi. Lisäksi hyvät osaajat haluttiin pitää talossa. Nyt tuotanto pyörii taas täysillä ja sitoutuneet ammattiosaajat ovat meille tärkeä pääoma. Koulutus on motivoinut työntekijöitä ja lisännyt heidän ammattitaitoaan. Oli ilo huomata, että juuri pitkään talossa olleet henkilöt olivat aktiivisimpia lähtemään mukaan tutkintoon johtavaan koulutukseen”, kertoo Betsetin toimitusjohtaja Hannu Löytönen.    


KOULUTUKSESTA HYÖTYÄ KOKO TOIMINTAAN

Työnantajan ja työntekijöiden lisäksi koulutuksesta saatava hyöty ulottuu myös asiakkaisiin. Kun henkilöstön osaaminen kehittyy ja kokonaislaatuun kiinnitetään entistä enemmän huomiota, saa asiakas entistä laadukkaampia tuotteita.

”Yksi koulutuksesta saatu konkreettinen hyöty työnantajalle oli se, että koulutukseen osallistuneet oppivat tuntemaan entistä paremmin Betsetin toimintaa, tuotteita ja asiakkaiden tarpeita sekä hahmottamaan paremmin kokonaisuuksia. Työpaikoilla useita asioita tehdään päivästä toiseen samalla tavalla, eikä välttämättä tiedetä, miksi näin toimitaan. Toimintatapojen taustalla on usein tietyt säännöt ja asetukset, joita meidän tulee noudattaa. Tämän vuoksi toimintatavat ja ohjeet on hyvä tehdä näkyviksi. Lisäksi koulutuksessa korostuivat meille ja asiakkaille tärkeät ympäristö-, laatu- ja turvallisuusasiat”, toimitusjohtaja Hannu Löytönen kertoo.


TUTKINNON SUORITTAMINEN TUO TURVAA TULEVAISUUDELLE

Tutkinnon suorittaminen oli monille työntekijöille suurin porkkana lähteä mukaan koulutukseen.

”Olemme molemmat olleet pitkään Betsetillä ja tulevaisuutta ajatellen on hyvä olla tutkinto, joka osoittaa pätevyyden osaamisesta. Koulutuksessa laatuasiat korostuivat eli tuotteet pitää toimittaa asakkaille sellaisina kun on sovittu, sillä se heijastuu kaikkeen toimintaan”, kertovat jännepalkkien tekijöinä työskentelevät Ari Salo ja Ari Aumanen.

”Osalla työntekijöistä ei ollut minkäänlaista ammatillista tutkintoa ja tämän vuoksi monelle itse suorittaminen oli tärkeä motivointitekijä. Lisäksi jokainen sai oman alansa lisäopin ja lisää varmuutta työhön.  Laatuasiat ja erilaiset työtapaopit koettiin erityisen hyödyllisinä sekä se, että työsuunnitelmat tehtiin ja käytiin yksityiskohtaisesti läpi. Oli ilo huomata, että työntekijät olivat aidosti mukana ja innostus koulutukseen säilyi loppuun saakka”, kertoo Betsetin tekninen johtaja Urpo Löytönen.

”Työntekijät ovat koulutukseen aikana oppineet tuntemaan paremmin Betsetin toimintaa sekä saaneet tietoa, mitä toimitusvarmuus on ja mitä asiakkaat meiltä kokonaisuutena vaativat. Tärkeää oli myös se, että meillä oli ulkopuolinen kouluttajataho. Ulkopuolinen kouluttajataho tuo uusia näkökulmia ja usein ulkopuolista kouluttajaa uskotaan myös paremmin. TTS:n kanssa yhteistyö on ollut sujuvaa ja mutkatonta ja jatkamme yhteistyötä edelleen mm. työnjohto- ja rekrytointikoulutusten merkeissä”, kertoo linjajohtaja Tarmo Pölkki.

Myös TTS oli erittäin tyytyväinen Betsetin henkilöstön ja johdon sitoutumiseen tutkintoon valmistavan koulutuksen aikana.

”Koulutukseen osallistuneiden motivaatio oli erittäin hyvä. Yrityksen hyvä koulutusmyönteinen ilmapiiri, jatkuva vuorovaikutus sekä molemminpuolinen luottamus edesauttoivat koulutuksen onnistumista”, kertoo TTS:n kouluttaja Reino Holappa.


YRITYKSELLE MONENLAISTA TUKEA KOULUTUKSEEN JA OSAAMISEN KEHITTÄMISEEN
Tällä hetkellä yrityksille on tarjolla monia eri rahoitusvaihtoehtoja, joilla varmistetaan osaamisen kehittäminen erilaisissa muutostilanteissa. TTS:n rakennusalan toimialapäällikkö Kalle Laine kehottaa yrityksiä olemaan aktiivisia ja ottamaan selvää eri mahdollisuuksista.

”Yritykset eivät välttämättä ole tietoisia siitä, mitä kaikkia vaihtoehtoja on tarjolla. Ajantasaista tietoa eri rahoitusmahdollisuuksista saa koulutuksen järjestäjiltä tai ELY-keskuksilta”,
Kalle Laine kertoo.

Rahoitusvaihtoehtoja koulutuksiin on monia. Kun yritykset hakevat ammattitaitoisia osaajia, ovat oppisopimuskoulutus ja RekryKoulutus hyviä väyliä osaavan ammattihenkilöstön palkkaamisessa. TäsmäKoulutus on vaihtoehto nykyisen henkilöstön koulutukseen silloin, kun yrityksessä tapahtuu muutoksia, jotka edellyttävät yrittäjän tai työntekijöiden osaamisen perusteellisempaa päivittämistä. Kyseessä voivat olla joko teknologiset tai toiminnalliset muutokset. MuutosKoulutus taas sopii tilanteisiin, joissa yrityksen henkilöstöä joudutaan lomauttamaan toistaiseksi ja esimerkiksi paluu aikaisempaan työhön on epävarmaa.

Itse koulutus käynnistyy yleensä nopeasti.
”Käymme ensiksi läpi koulutustarpeet yhdessä yrityksen kanssa. Kartoituksen jälkeen mietitään koulutuksen rakenne, tehdään toteuttamissuunnitelma ja haetaan rahoitusta. Jos tilanne on se, että yrityksellä on valmiiksi tiedossa opiskelijat jo prosessin alkuvaiheessa, niin esimerkiksi TäsmäKoulutus saadaan käyntiin alle kahdessa kuukaudessa”, Kalle Laine kertoo.  


LISÄTIETOJA LEHDISTÖLLE


TTS − Työtehoseura
Kalle Laine, toimialapäällikkö
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Betset Oy
Hannu Löytönen
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.


*********************

BETSET
Betset on yksi Suomen suurimpia betonisia valmisosia teollisuus-, toimisto- ja asuntokohteisiin valmistava yksityinen betonialan perheyritys. Osaaminen pohjautuu yli 60 vuoden kokemukseen betoniteollisuuden ammattilaisena. Betset-yhtiöihin kuuluvat Betset Oy Kyyjärvellä ja Hämeenlinnassa, Betset-Betoni Helsingissä, Laatta-Betset Oy Nurmijärvellä sekä ZAO Betset Venäjällä, Pietarissa. Osakkuusyrityksinä on Virossa toimiva As Ikodor ja Oulussa toimiva Rajaville Oy.

TTS - TYÖTEHOSEURA
TTS on vuonna 1924 perustettu valtakunnallinen koulutus-, tutkimus- ja kehittämisorganisaatio, jonka palveluksessa on yli 200 työntekijää ja liikevaihto on noin 20 miljoonaa euroa. TTS:ssä opiskelee vuosittain yli 8000 henkilöä yhä paremmiksi ammattilaisiksi. TTS:n tarjoaa laaja-alaisesti henkilöstökoulutuksia, tutkintoon johtavia koulutuksia ja erilaisia lyhytkoulutuksia valtakunnallisesti. Lisäksi TTS on mukana vuosittain yli sadassa tutkimus- ja kehittämishankkeessa. 

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto