Työtehoseuran hankkeessa Green Caren toimintamallit selvitettiin Suomen maaseudun olosuhteisiin sopivia Green Care toimintatapoja ja -malleja. Green Care tarkoittaa maaseutuympäristön ja erityisesti maatilan hyödyntämistä hoiva-, kuntoutus- ja hyvinvointipalvelujen tuottamiseen.

Suomen maaseudun olosuhteisiin sopivia jo käytössä olevia Green Care- toimintatapoja ovat yrittäjän ja muiden toimijoiden, kuten kunnan, toisen yrittäjän, muun julkisen tai kolmannen sektorin välisenä yhteistyönä järjestettävä, yritystoimintana toteutettava tai kolmannen sektorin järjestämä toiminta. Suomalaisina esimerkkeinä Green Care -toiminnasta hankeraportissa esitellään päivätoimintaa kehitysvammaisille tarjoava hevostalli, yksityisen hoivayrityksen ja kehitysyhtiön yhteisprojekti kuntouttavasta työtoiminnasta mielenterveys- ja päihdekuntoutujille, eläinavusteista terapiaa tarjoavat yritykset; terapialampola sekä maaseutuyrittäjän ja toimintaterapeutin yhteistyönä toteuttama laama- ja alpakkaterapia. Yhteisöllistä asumista edustivat hankkeessa kehitysvammaisten asuminen maatilalla kyläyhteisössä, jossa he osallistuivat erilaisiin tilan töihin sekä idea ikääntyneiden yhteisöllisestä asumisesta maatilalla.

Kuntien ja yrittäjien hyvä yhteistyö on välttämätöntä Green Care -toiminnan edistämiseksi ja kehittämiseksi. Toiminnan saaminen taloudellisesti kannattavaksi edellyttää asiakassuhteiden riittävää määrää ja jatkuvuutta. Kunnan kautta tulevat asiakkaat ovat monille yrittäjille tärkein asiakasryhmä, mutta tulevaisuudessa yksityisten asiakkaiden määrä tulee mahdollisesti kasvamaan.

 Green Care -toiminta on yksi vaihtoehto tuottaa sosiaalipalveluja uudella tavalla. Asiakkaiden tarpeiden erilaistuminen ja valinnanvapauden lisääntyminen voivat kasvattaa Green Care – palveluiden kysyntää.

Suomessa sosiaali- ja terveyspalveluja tuottavia, sekä maatiloja, luontoa ja eläimiä toiminnassaan hyödyntäviä yrittäjiä on vielä melko vähän. Esimerkiksi Norjassa ja Ruotsissa toimintaa on organisoitu pidemmälle.

Tulevaisuudessa on tärkeää parantaa Green Caren toiminnan tunnettavuutta ja tutkimustietoa sen vaikuttavuudesta tulee lisätä. Green Care -toiminnan kehittäminen vaatii virallisen vastuutahon, määritelmät ja suojatut ammattinimikkeet. Toiminnalla voidaan parantaa maaseutuyritysten ja hoivayrittäjien toimeentuloa kehittämällä uusia tulon lähteitä ja samalla varmistaa työpaikkojen ja palveluiden säilyminen maaseudulla.

Hankkeen tuloksia esitellään TTS:n julkaisussa Green Caren toimintamallit. Korhonen, A, Liski-Markkanen, S. & Roos, I. 2011. Green Caren toimintamallit. TTS:n julkaisuja 410. Raportti löytyy TTS:n Internet-sivuilta: http://www.tts.fi/index.php?option=com_content&view=article&id=219&Itemid=100541

LISÄTIETOJA

TTS – Työtehoseura
Anna-Maija Kirkkari, tutkimusjohtaja
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto