HENKILÖSTÖN KOULUTUS TAANTUMAN AIKANA KANNATTI
- Knauf Oy toteutti yhteistyössä TTS:n kanssa kivipohjaisten rakennuslevyjen valmistuskoulutuksen ja piti hyvät osaajat talossa.

Knauf Oy aloitti yhteistyössä TTS:n kanssa henkilöstölleen kivipohjaisten rakennuslevyjen valmistuskoulutuksen. Koulutusputken päätteeksi 30 työntekijää suoritti rakennustuotealan ammattitutkinnon. Tutkintotodistukset jaettiin juhlallisesti toukokuussa Knauf Oy:n 20-vuotisjuhlien yhteydessä Kankaanpäässä.

Knaufin tilaisuus 
Kuva: Valmistuneet opiskelijat saivat tutkintotodistuksen 20.5.2011 Knauf Oy:n 20-vuotisjuhlien yhteydessä.


LEIKKAUSTEN SIJAAN KNAUF OY LISÄKOULUTTI HENKILÖSTÖÄÄN

Kaksi vuotta sitten rakennusalan taantuma oli ovella ja yritysten tilanne oli haastava. Täytyi miettiä, miten tuotantoa leikataan. Knauf Oy päätti varautua taantumaan ja sen jälkeiseen aikaan lisäkouluttamalla henkilöstöään.

”Koulutusta lähdettiin miettimään taantuman myötä. Koulutusta ajateltiin meillä työkaluna, jonka avulla osaamistasoa haluttiin nostaa. Lisäksi tavoitteena oli pitää hyvät osaajat talossa ja motivoida henkilöstöä”, kertoo Knauf Oy:n toimitusjohtaja Kai Nurmi.

Samaan aikaan kun tutkintoon johtavan koulutuksen suunnittelu- ja kartoitusvaihe alkoi, Knauf Oy toteutti aluksi henkilöstölleen työturvallisuuskorttikoulutuksen. Tämän jälkeen tutkintoon valmistava koulutus aikataulutettiin ja esiteltiin työntekijöille. Koulutuksen läpivienti edellytti erityistä joustavuutta myös koulutuksen järjestäjältä.

”TTS on ollut joustava kumppani. Meille tärkeää oli se, että koulutusten aikatauluja pystyttiin muokkaamaan tuotannon näkökulmasta. Lisäksi koulutusten suunnittelu, toteutus ja seuranta tehtiin laadukkaasti”, Kai Nurmi jatkaa.

LAATUA VALVOTAAN KOKO PORUKAN SILMIN
Koulutuksen aikana laajennettiin muun muassa henkilöiden ammatillista osaamista, yritystuntemusta ja asiakaslähtöisyyttä.

”Tutkinto on edistänyt työntekijöiden laajempaa ymmärrystä valmistusprosessista, yrityksen tavoitteista sekä näkemystä siitä, miten oma toiminta vaikuttaa kokonaisuuteen, laatuun ja asiakastyytyväisyyteen. Koulutus toi henkilöstölle myös ymmärryksen siihen, mikä oleellista ja mikä on epäoleellista asiakkaan näkökulmasta. Laatuasiat ovat meille erittäin tärkeitä ja sitä täytyy valvoa koko porukan silmin. Lisäksi henkilöiden osaamista laajennettiin niin, että työnkiertoa saatiin paremmaksi”, kertoo Knauf Oy:n Kankaanpään tehtaan tehtaanjohtaja Olli Santahuhta.

Toni Anttila, joka on työskennellyt Knauf Oy:ssä yhteensä 13 vuotta, toimii Kankaanpään tehtaalla laadunvalvontaan, laadunvarmistukseen ja näytteenottoon liittyvissä tehtävissä sekä luottamusmiehenä. Toni oli tyytyväinen koulutuksen antiin.

”Koulutuksessa opittiin paljon uutta ja hyödyllistä asiaa. Erityisen mielenkiintoista oli yritystietous sekä laajemman näkemyksen saaminen koko organisaatiosta. Ammattiylpeys kasvoi koko koulutuksen ajan ja tutkintotodistus sekä ammattitutkintostipendi olivat palkintoja kovasta työstä. Koulutuksessa erityisen hyvää oli se, että pakotettiin ajattelemaan asioita laajemmin ja kirjoittamaan asiat paperille. Nyt tulee oikeasti mietittyä, mitä tekee eri toimintojen osalta. Myös se, että työohjeet tulivat konkreettisiksi ja näkyviksi, oli erinomainen asia”, Toni Anttila kertoo.

YRITYKSELLE MONENLAISTA TUKEA KOULUTUKSEEN JA OSAAMISEN KEHITTÄMISEEN
Tällä hetkellä yrityksille on tarjolla monia eri rahoitusvaihtoehtoja, joilla varmistetaan osaamisen kehittäminen erilaisissa muutostilanteissa. TTS:n rakennusalan toimialapäällikkö Kalle Laine kehottaa yrityksiä olemaan aktiivisia ja ottamaan selvää eri mahdollisuuksista.

”Yritykset eivät välttämättä ole tietoisia siitä, mitä kaikkia vaihtoehtoja on tarjolla. Ajantasaista tietoa eri rahoitusmahdollisuuksista saa koulutuksen järjestäjiltä tai ELY-keskuksilta”,
Kalle Laine kertoo.

Rahoitusvaihtoehtoja koulutuksiin on monia. TäsmäKoulutus on vaihtoehto nykyisen henkilöstön koulutukseen silloin, kun yrityksessä tapahtuu muutoksia, jotka edellyttävät yrittäjän tai työntekijöiden osaamisen perusteellisempaa päivittämistä. Kyseessä voivat olla joko teknologiset tai toiminnalliset muutokset. MuutosKoulutus taas sopii tilanteisiin, joissa yrityksen henkilöstöä joudutaan lomauttamaan toistaiseksi ja esimerkiksi paluu aikaisempaan työhön on epävarmaa. Kun yritykset hakevat ammattitaitoisia osaajia, ovat oppisopimuskoulutus ja RekryKoulutus hyviä väyliä osaavan ammattihenkilöstön palkkaamisessa

Itse koulutus käynnistyy yleensä nopeasti.
”Käymme ensiksi läpi koulutustarpeet yhdessä yrityksen kanssa. Kartoituksen jälkeen mietitään koulutuksen rakenne, tehdään toteuttamissuunnitelma ja haetaan rahoitusta. Jos tilanne on se, että yrityksellä on valmiiksi tiedossa opiskelijat jo prosessin alkuvaiheessa, niin esimerkiksi TäsmäKoulutus saadaan käyntiin alle kahdessa kuukaudessa”, Kalle Laine kertoo.  


LISÄTIETOJA LEHDISTÖLLE


TTS
Kalle Laine, toimialapäällikkö
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. Sähköpostiosoite on suojattu roskapostiohjelmia vastaan, Javascript-tuen tulee olla päällä nähdäksesi osoitteen


KNAUF OY
Kai Nurmi, toimitusjohtaja
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. Sähköpostiosoite on suojattu roskapostiohjelmia vastaan, Javascript-tuen tulee olla päällä nähdäksesi osoitteen

Olli Santahuhta, tehtaanjohtaja
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. Sähköpostiosoite on suojattu roskapostiohjelmia vastaan, Javascript-tuen tulee olla päällä nähdäksesi osoitteen

KNAUF OY
Knauf Oy on perustettu vuonna 1991 ja tänä vuonna yritys täytti 20 vuotta. Knauf Oy on valikoimaltaan Suomen laajin kipsipohjaisten rakennusmateriaalien toimittaja. Knauf:lla on ainoana kipsilevyvalmistajana oikeus Suomalaisen Työn Liiton Avainlippu -tunnukseen. Knauf:lla on tällä hetkellä yli 150 tuotantolaitosta yli 40 maassa ja noin 23 000 työntekijää ympäri maailman. Suomessa työskentelee 75 henkilöä. Knauf-konsernin liikevaihto oli yli 5,6 mrd vuonna 2008. Konsernin päätuotteina ovat kipsilevyjärjestelmät, kipsilaastit ja tasoitteet sekä eristeet.

TTS – Työtehoseura
TTS on vuonna 1924 perustettu valtakunnallinen koulutus-, tutkimus- ja kehittämisorganisaatio, jonka palveluksessa on yli 200 työntekijää ja liikevaihto on noin 20 miljoonaa euroa. TTS:ssä opiskelee vuosittain yli 8000 henkilöä yhä paremmiksi ammattilaisiksi. TTS:n tarjoaa laaja-alaisesti henkilöstökoulutuksia, tutkintoon johtavia koulutuksia ja erilaisia lyhytkoulutuksia valtakunnallisesti. Lisäksi TTS on mukana vuosittain yli sadassa tutkimus- ja kehittämishankkeessa. 

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto