TTS:n ylläpitämistä maatalouden atk-ohjelmista on julkaistu uudet versiot. TTS-Kone – konekustannusten laskentaohjelman juuret ulottuvat 20 vuoden taakse. Vuosien saatossa ohjelmaa on päivitetty ja kehitetty lukuisia kertoja yhä monipuolisemmaksi konekustannusten laskentaohjelmaksi.

Tänä keväänä ohjelma on täysin uudistettu. TTS-Manager – maatilan työmäärän laskentaohjelma on ollut markkinoilla muutaman vuoden, jonka aikana se on osoittautunut käyttökelpoiseksi maatilan työmäärän laskentatyökaluksi.

TTS-Kone uudistunut
TTS-Kone on täysin uudistettu ja samalla on varmistettu ohjelman toimivuus Windows 7 -käyttöympäristössä. Ohjelman käytettävyys on uudistamisen myötä parantunut ja yksittäisten laskelmien samoin kuin koneketjulaskelmien hallinta on entistä helpompaa.

TTS-Kone on suunniteltu erityisesti koneurakoitsijan kustannuslaskennan ja hinnoittelun työkaluksi, ja ohjelman ominaisuuksia pyrittiin nytkin kehittämään urakoinnin näkökulmasta. Töiden oikea hinnoittelu on ratkaisevaa urakoinnin kannattavuuden ja kilpailukyvyn kannalta.

Kustannuserittelyä on uudessa TTS-Koneessa laajennettu siten, että käyttäjä voi tarkastella eri kustannuserien jakautumista paremmin myös yksikkökustannusten osalta. Lisäksi uudessa versiossa on valmis laskentapohja siirtymistaksan ja lantavaunujen kohdalla kuljetustaksan laskentaan. Lietevaunuissa käytettävien erillisten levityslaitteiden kuten letkulevittimen tai sijoituslaitteen kustannukset voidaan laskea erillisessä laskelmassa, josta ne voidaan hakea lietevaunun laskelmaan.

Esimerkkilaskelmissa lähtöarvoina annetut kustannustekijöiden hinnat ovat suuntaa-antavia, jotka käyttäjän on syytä aina arvioida oman konetyönsä kohdalta erikseen. Oman laskelman tulosta voi nyt helposti verrata TTS:n kyselyn keskimääräiseen urakointihintaan, joka löytyy esimerkkilaskelmien näkymässä, mikäli kyseisessä työssä hinta on saatavilla.

Eri töissä hintavaihtelu on erittäin suurta, eikä keskimääräisiä urakointihintoja ole syytä pitää ohjehintoina. Hinnan asettamista korkeammalle ei kannata epäröidä, sillä hintatason on oltava kustannukset kattava ja omaa tuottotavoitetta vastaava. Kilpailukykyisen hinnan määrittelemisessä tieto markkinoiden hintatasosta on kuitenkin avuksi.

TTS-Manageriin laadittu mallilaskelmia ja lisätty työmenetelmiä
Uuteen TTS-Manageriin on nyt mahdollista ladata mallilaskelmia TTS:n palvelimelta. Laskelmien lataus vaatii internetyhteyden. Mallilaskelmat ovat kaikkien vapaasti ladattavissa. Mallilaskelmat parantavat ohjelman käytettävyyttä ja madaltavat ohjelman käyttöönoton kynnystä, kun laskelmien tuloksia pääsee entistä nopeammin vertailemaan. Mallilaskelmia on toistaiseksi laadittu kasvin- ja maidontuotantotiloille eri tilakokoluokkiin.

Mallilaskelmiin valitut työmenetelmät, koneet ja arviot mm. standardien ulkopuolisiin töihin kuluvista työajoista perustuvat käytännön tiloilta kerättyihin aineistoihin ja ne kuvaavat keskimäärin tilannetta ja työmääriä kyseisessä tuotantosuunnassa ja tilakokoluokassa. Maatilan kokonaistyömäärän laskentaan vaikuttavat lukuisat tilakohtaiset tekijät, minkä takia mallilaskelman valinnat ja tulokset työmääristä on aina syytä tarkistaa omaa laskelmaa laadittaessa.

TTS-Manageriin on kevätviljojen korjuutöihin lisätty puinnille vaihtoehtoiseksi korjuutavaksi kokoviljasäilörehun korjuu. Säilörehun korjuuseen on silppuri-, noukinvaunu- ja pyöröpaalausmenetelmien lisäksi nyt valittavissa myös kanttipaalaus ja säilörehun varastointiin omaksi työvaiheeksi on lisätty rehun tiivistys. Lypsylehmien hoitotöihin on lisätty uusia lypsylaitteistovaihtoehtoja parsilypsyyn ja ruokintamenetelmiä säilörehuruokintaan. Pyöröpaalisäilörehuruokinnan työajanlaskennassa on nyt mahdollista ottaa huomioon paalien siirto pellolta ruokintapaikalle.

TTS-Managerin laskelmien tulostustoiminnot on uusittu. Tämän kevään versiossa kaikki tulostaulukot pystytään tulostamaan suoraan ohjelmasta. Tulosteissa ovat työmenetelmä-, kone- ja työnmenekkitietojen lisäksi mukana tärkeimmät laskelmakohtaiset lähtötiedot mm. pinta-aloista, satotasoista, eläinmääristä ja ruokintamääristä.

Ohjelmat edullisimmin TTS-kaupasta
Molemmat ohjelmat ovat ostettavissa TTS:stä (asiakaspalvelunumero (09) 2904 1200) tai verkkokaupasta (www.ttskauppa.fi), josta ohjelmat voi hankkia joko sähköisesti tai tilata postitse CD-levyllä. Ohjelmat toimivat Windows-ympäristössä. TTS-Managerin verollinen hinta on 120 euroa ja verkkokaupasta ladattuna 105 euroa. TTS-Koneen verollinen hinta on 90 euroa ja verkkokaupasta ladattuna 79 euroa.

 TTS-Managerin ja TTS-Koneen levityksestä on tehty sopimus Käytännön Maamies -lehden kanssa, ja ohjelmat ilmestyvät lehden Vuosikerta DVD:llä toukokuussa. TTS-Managerin käytöstä on tehty sopimus myös ProAgrian kanssa.

Lisätietoja ohjelmista:
Eerikki Kaila ja Reetta Palva, TTS
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto