Uuden navetan rakennusprojekti yhdistyy yleensä tuotannon samanaikaiseen laajentamiseen ja tilan töiden uudelleen organisointiin. Tilalla ennestään olevasta sekä muualta hankittavasta karjasta ja pelloista on huolehdittava hyvin koko rakennus- ja laajennusprojektin ajan. Tätä korostetaan juuri ilmestyneessä TTS - Työtehoseuran tiedotteessa ”Lypsykarjanavetan rakennusprojektin ja tuotannon laajentamisen johtaminen”.

Navetan rakennusprojekti voidaan toteuttaa joko siten, että johdetaan projektia ja osallistutaan itse merkittävästi myös varsinaiseen rakentamiseen tai pelkästään keskitytään johtamiseen eli toimitaan rakennuttajana. Navetta voidaan myös ostaa kokonaisvastuurakentamiseen perustuvana urakkana. Rakennus- ja laajennusprojektien suurentuessa harvalla maatalousyrittäjällä on resursseja rakentaa itse uutta navettaansa. Myös rakennuttajana toimiminen vaatii runsaasti työaikaa ja erityisosaamista. Toisaalta se luo hyvät mahdollisuudet vaikuttaa tulevan työpaikan työoloihin ja toimintoihin. Oma työpanos ja menestyksekäs kilpailutus alentavat kustannuksia, ja sanktioehdot varmistavat tavaratoimitusten aikataulussa pysymistä.

Yhä useampi maatalousyrittäjä päätyy hankkimaan uuden navetan valmiina. Tämä rakennusprojektin toteutustapa antaa hyvät mahdollisuudet huolehtia omasta jaksamisesta ja käynnistää tuotanto uudessa navetassa nopeasti täydellä teholla. Lisäksi tiedetään alusta alkaen projektin kattohinta, viivästymisen varalta on sanktioehdot ja työllä on takuu.

Tiedotteessa esitetyt tulokset perustuvat Savonia-ammattikorkeakoulussa vuonna 2010 laadittuun ylemmän amk-tutkinnon opinnäytetyöhön. Työn tavoitteena oli laatia käytännönläheinen malli, joka ohjaa maatalousyrittäjää ennakoimaan ja johtamaan kertaluonteista ja yrittäjän hyvinvoinnin kannalta kauaskantoista maataloustuotantoa koskevaa muutostilannetta. Työ tehtiin tilaustyönä TTS:n tutkimushankkeeseen ”Maatalousyrittäjän Vuosikello”, jonka rahoittaa maa- ja metsätalousministeriön maatilatalouden kehittämisrahasto. Tiedotteen voi ostaa painettuna tai pdf-muodossa TTS:n verkkokaupasta osoitteesta www.ttskauppa.fi (pdf-versio 6,05 € ja paperiversio 8,20 €).

Julkaisu:
Tiikkainen, M., Virkkunen, R., Paldanius, K., Karttunen, J. ja Kaila, E. 2011. Lypsykarjanavetan rakennusprojektin ja tuotannon laajentamisen johtaminen. TTS:n tiedote, Maataloustyö ja tuottavuus 3 (630). 8 s.

Lisätietoja:

TTS
Eerikki Kaila
puh. 044 7143 693
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto