TTS järjesti maaliskuussa 3.3. koriakatemian ja automaalauskoulutuksen tietoiskupäivän alan ammattilaisille. Samalla juhlistettiin automaalauskoulutuksen uusia tiloja.

Tietoiskut käsittelivät erittäin ajankohtaisia teemoja korikorjauksen ja automaalauksen aloilta. Esimeriksi TTS Koriakatemian tietoiskuissa kuultiin korikorjaamoluokituksen vaikutuksista vauriokorjausprosesseihin ja henki­löstön osaamisvaatimuksiin. Tämän lisäksi nähtiin demo vaurioluokittelusta sekä vaurioanalyysista käytännössä. Lisäksi kuultiin, miten hybridi- ja sähköautoteknii­kan yleistyminen vaikuttaa korjaa­mon liiketoimintaan. Automaalauksen puolella käytiin läpi mm. SPAP -autonkorjausmaalausprosessia, demottiin alumiininoikaisua ja Symanc-maalausjärjestelmää.

 Kuva maalauskoulutuksen uusista tiloista

 Kuva 2 maalauskoulutuksen uusista tiloista


KORIKORJAAMOLUOKITUKSEN VAIKUTUKSET VAURIOPROSESSEIHIN JA HENKILÖSTÖN OSAAMISVAATIMUKSIIN

Auton kolarivaurion korjaus on erittäin laaja-alainen prosessi, joka vaatii henkilöstöltä ajanmukaista osaamista prosessin jokaisessa vaiheessa. Tekniikka ja autokorin materiaalit muuttuvat jatkuvasti, jolloin osaamista tulee päivittää säännöllisesti. Prosessin lopputuloksena ja tavoitteena on liikenneturvallinen ajoneuvo. Näin ollen kaikki vauriokorjausprosessiin liittyvät työvaiheet (mm. vahingon haltuunotto, vauriokorjausanalyysi, korikorjaus, maalaus, kasaus, viimeistely ja luovutus) tulee hoitaa tämän päivän turvallisuusvaatimusten mukaisesti.

Nyt usein jopa ylpeillään työsuorituksilla, jotka ovat korjaamokäsikirjallisuudessa ehdottomasti kielletty. Uuden koritekniikan autojen peltitöihin tarvitaan motivoituneita ja ammattitaitonsa osoittaneita vauriokorjausalan todellisia ammattilaisia. Tämän tietotaitotason kohottaminen on yksi uuden korjaamoluokittelun ja rakennevauriokorjauksen päätavoitteista.

TTS:n Koriakatemian Martti Holmikari peräänkuuluttaa osaamisen jatkuvaa kehittämistä.   

- Tällä hetkellä ongelmana on se, että niin sanottua vanhaa osaamista on liikaa. Koritekniikka, materiaalit ja työmenetelmät kehittyvät koko ajan. Korikorjaamoilla tulisi olla koko ajan ajantasaista tietoa siitä, missä kehitys tällä hetkellä menee. Kaikissa eri automerkeissä on omat korikorjausohjeet ja menetelmät, jotka uudistuvat jatkuvasti, Martti Holmikari toteaa.

Korikorjaamoluokitus luo uusia haasteita erityisesti vauriokorjaamoille, korjaamotekniikalle ja korjausprosesseille.

- Korjaamot saavat hyötyjä korikorjaamoluokituksesta vasta tarkistamalla koko vauriokorjauksen prosessia omien tavoiteluokitustensa mukaisiksi. Kolmen tähden huippukorjaamon on hoidettava kuntoon niin kosmeettisten vaurioiden kuin vaativien rakennekorjaustenkin toimivat prosessit ja tekniikat. Kosmeettisten vaurioiden 1-tähden korjaamotoiminnoissa tulisi korjausajan olla maksimissaan pääsääntöisesti vain muutamia päiviä, Martti Holmikari kertoo.

Korjaamoliikenteen tulee olla tasaista ja joustavaa. Henkilöstön tietotaitoihin pohjautuva todella monitasoinen korjausprosessien päivityshaaste tuo mukanaan melkoisen määrän korjaamotiloihin ja -järjestelyihin sekä korjaamotekniikkaan liittyviä ajankohtaisia kysymyksiä ja vaatimuksia. Suomalaiset vauriokorjaamot voivat aloittaa omat prosessitarkastelunsa analysoimalla korjaamollaan tehtyjä töitä siivottujen CABAS-tilastojen ja todellisten korjausaikojen (=korjaamopäivien) pohjalta.

- Uskoisin tämän vertailun herättävän melkoisen määrän suomalaisista vauriokorjaamoista. Pienten vaurioiden korjaus on osalle korjaamoista huonostikin hoidettuna kohtuullisen hyväkatteista osanvaihtobisnestä. Consultingin CABPLAN-resurssienhallintajärjestelmä on tulollaan Suomeen CABASin rinnalle. Oulun seudulla se on jo koekäytössä, Martti Holmikari kertoo.

Tehokkaat ja kontrolloidusti toimivat vauriokorjauksen prosessit tuovat parantuneen palvelun ja laadun lisäksi mukanaan myös paremman tuottavuuden ja läpimenon. Erityinen painoarvo on tulossa vauriokorjaustöihin valmistautumiselle ja korjaamopaikkojen tehokkaalle käytölle. Oikea tieto ja hyvä valmistautuminen ovat laadukkaan korjaamotoiminnan ehdottomia edellytyksiä.

Apua TTS Koriakatemian asiantuntijoilta

TTS Koriakatemian koulutusvastaava Kari Kaaja, jonka erityisenä osaamisalueena ovat korjaamoprosessit, esitteli tilaisuudessa dokumentoitua vaurioanalyysia ja korjaamon resurssien hallintaa.

- TTS Koriakatemian asiantuntijat tuntevat vauriokorjaamon prosessit sekä autovalmistajien vaatimukset työmenetelmille ja laitteille. He osaavat myös neuvoa sekä kouluttaa niiden käyttöön liittyvissä kysymyksissä. Oikein valittu laite, oikeassa paikassa prosessia ja oikein käytettynä tuo sijoitetut rahat moninkertaisena takaisin sekä täyttää vaatimukset nyt ja tulevaisuudessa, Kari Kaaja kertoo.

- Korikorjaamon laiteinvestointeja suunniteltaessa ja käyttöönotettaessa kannattaa ehdottomasti olla yhteydessä TTS Koriakatemiaan ja hyödyntää asiantuntijapalveluja. TTS tulee paikalle arvioimaan vaatimukset, auttaa laiteominaisuuksien vertailussa ja toteuttaa tarvittavan käyttöönottokoulutuksen, Kari Kaaja kertoo lopuksi.

hybridi ja sähköautotekniikan yleistymisen vaikutukset korjaamon liiketoimintaan

Hybriditekniikka on tähän mennessä toiminut vain polttomoottoritekniikan tukena. Tällöin akustolle ja laitteille ei kohdistu yhtä suuria vaatimuksia ja niiden vaikutus korjaamon toimintaan on ollut vähäinen. Tulossa olevat ladattavat hybridit ns. plug-in -hybridit nostavat akuston ja moottorin vaatimukset korkeammalle. Näillä autoilla ajetaan jo pidempiä matkoja pelkän sähkömoottorin varassa, jolloin moottorin kuormitus on pitkäaikaisempaa ja akustosta vaaditaan enemmän energiaa. Täysin sähköllä liikkuvissa autoissa akun kunto muuttuu kriittiseksi, koska matkaa ei voi jatkaa vaihtoehtoisesti polttomoottorin turvin.

- Sähköautojen osuus autokannasta kasvaa hitaasti, mutta alueittain sähköautot saattavat yleistyä nopeastikin. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulle on suunnitteilla 500 sähköauton kokeilu. Tällöin korjaamoille saattaa kohdistua nopeastikin osaamispaineita. Korjaamon ei tarvitse investoida suuria summia erikoislaitteisiin, mutta osaamisvaatimukset kasvavat. Korkeat akkujännitteet tulevat edellyttämään oman lupakäytännön ja vianhaku hybrideissä ja akustoissa voi olla haastavaa. Korikorjauksen osalta nämä autot tulevat olemaan kevyen koritekniikan edelläkävijöitä, mutta samojen haasteiden kanssa painivat kaikki autot. Mitään puhtaasti sähköautojen omaa koritekniikkaa ja siihen liittyviä erikoistyökaluja tuskin tullaan näkemään ainakaan valtamerkeiltä, kertoo TTS:n asiakkuuspäällikkö Kari Kaihonen.

Liiketoiminnan kannalta merkittäviä ovat akkujen ja voimansiirron pitkät 5-7 vuoden takuut, jolloin suuri osa korjauksista tehdään takuutyönä. Varsinaista huoltoa ei sähkömoottori tarvitse, mutta muu osa autosta vaatii saman huollon kuin muutkin. Iso kysymysmerkki tulee olemaan sähköautojen akkujen kunnostus, myynti ja vuokraus, sekä sähköautojen infraan eli käyttöympäristöihin liittyvät investoinnit. Näitä ovat mm. latauspisteet ja niiden hallinta, pikalatausasemat ja mahdollinen telematiikka. Sähköauton akusto kun maksaa yhtä paljon kuin itse autokin.

- Akkujen ympärillä pyörii siis isot rahat. Akkujen vuokraaminen kuukausimaksua vastaan pudottaisi sähköauton hankintahintaa ja siirtäisi kustannuksia käytön aikaiseksi. Kysymys tällöin kuuluukin: Kuka ottaa tämän akkuihin ja niiden varaukseen liittyvän liikevaihdon haltuunsa? Sähköenergiayhtiöt ovat varmasti halukkaasti mukana, Kari Kaihonen toteaa lopuksi.

SPAP − autonkorjausmaalausprosessi


TTS Koriakatemian automaalauspuolella nähtiin tilaisuuden aikana mielenkiintoinen demo Suomessa täysin uusiin SPAP- autonkorjausmaalausprosesseihin liittyen.

Erityisen nopeaa ja energiatehokasta uutta katalyyttisen IR-kuivauksen Drytronic teknologiaa voidaan käyttää tehokkaasti maalausprosessin kaikissa lämmitysvaiheissa. Työkohteen kohotettu lämpötila nopeuttaa niin haihdutuksia kuin kovettumisreaktioitakin. Symach on paneutunut erityisesti myös kosmeettisten pienvaurioiden korjausprosessien Fixbay-työasemien kehittämiseen.

Drytronic kuivausteknologia perustuu nestekaasun tukemaan katalyyttiseen liekittömään säteilyreaktioon. Symachin isommissa laitteissa ja kuivausroboteissa käytetyt patentoidut aallonpituus- ja lämpötilakontrollit WLC/LTC (Wave Lengt Control / Laser Temperature Control) takaavat säteilyn optimaalisen aallonpituuden ja kohteen oikean pintalämpötilan kaikkiin maalausprosessin haihdutus ja kuivausvaiheisiin. Aallonpituudeltaan optimoitu säteily siirtää lähes kaiken lämpöenergian suoraan kuivattavaan tuotteeseen. Kuivauspaneelien pintalämpötila on noin 400 oC.Drytron käsipaneeli on varustettu omalla erillisellä digitaalinäyttöisellä lämpötilan mittauksellaan.

TTS Koriakatemian automaalaamon avajaisten demonstraatioissa käytettiin tätä erityisesti muovikorjauksia ja pohjatöitä helpottavaa ja nopeuttavaa käsipaneelia. 30 sekunnin säteilytys nostaa kirkkaan pellin lämpötilan noin 30 asteeseen, ja maalatun pinnan lämpötilan noin 90 asteeseen.

Kannettavat Drytron säteilykuivaimet on varustettu omalla vaihdettavalla nestekaasupatruunallaan. Näille tehokkaille lämpötilamittauksella varustetuille Drytron käsisäteilijöille olisi varmasti käyttöä ainakin erilaisten muovikorjausten ja pienvaurioiden pikakorjausten yhteydessä. Laite käynnistyy automaattisesti säilytystelineestään irrotettaessa. Yksi kaasupatruuna antaa yli 2 tunnin säteilytysajan.

TTS-demonstraatioissa esitelty käsipaneelin käyttö kertoo selkeää kieltään optimoidun aallonpituuden vaikutuksista erilaisten materiaalien kuumentamiseen. Lämpösäteilyn optimoitu aallonpituuskontrollointi avaa aivan uusia mahdollisuuksia pohjustus- ja maalausprosessien tehostamiseen.

Uusimman kuivausteknologian täysimääräinen hyödyntäminen edellyttää maalaamolta tavanomaisesta poikkeavia työtapoja ja suojaustoimenpiteitä. Lämpötilan työvaihekohtainen seuranta hoituu Fly Dry ja Robo Dry laitteisiin − ja niiden edellyttämiin laite- ja kaasuasennuksiin investoimalla. Automaalari voi keskittyä tarvittaessa vain yhteen työhön kerrallaan. Energian kulutus pienenee merkittävästi. Työn tuottavuus noussee aivan uudelle tasolle. Tähän investointiin liittyy myös merkittäviä koulutusvelvoitteita. Ruiskutuskammion ei tarvitse toimia enää automaalaamon pullonkaulana. Autopaikat ovat todella tehokkaassa käytössä perinteisiin useamman auton samanaikaisten maalausten prosesseihin verrattaessa.

UUTTA TIETOA JA OSAAMISTA

TTS on yksi Suomen johtavista auto- ja pienkonealan sekä kuljetusalan kouluttajista. kouluttaa ammattilaisia korjaus- huolto-, myynti- ja työnjohtotehtäviin. Koulutukset kattavat henkilöautot, raskaankaluston- sekä erilaiset pienkoneet, kuten moottoripyörät. Kuljettajakoulutukset kattavat bussi-, yhdistelmä- ja kuorma-autojen kortti- sekä direktiivikoulutukset. Yhteistyö yritysten, maahantuojien ja alan järjestöjen kuten Autoalan Keskusliiton (AKL) kanssa varmistaa yhteyden työelämän vaatimuksiin. TTS on AKL:n laatusertifioima APO kouluttaja. TTS:n erityisvahvuutena on käytännönläheisyys, koulutusten ja mahdollisten rahoitusmuotojen hallinnointi ja toteuttaminen yritysten tarpeiden lähtökohdista.

TTS Koriakatemia kouluttaa, tutkii ja kehittää vauriokorjauksiin liittyviä prosesseja. Koriakatemia toimii läheisessä yhteistyössä automaahantuojien, korikorjaamo ja maalaamo laitevalmistajien ja -maahantuojien sekä alalla aktiivisesti toimivien oppilaitosten kanssa. Koriakatemia tuottaa alan toimijoille uutta tietoa ja osaamista nykyaikaisten autojen turvakorirakenteiden korjaamisesta.

LISÄTIETOJA

TTS Koriakatemia
Kari Kaaja, Koulutusvastaava
GSM 050 387 9557, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto