Työtehoseuran tutkimuksen mukaan koneiden ja laitteiden toimintahäiriöt ovat maatiloilla suhteellisen yleisiä. Erityisen vika-alttiita ovat sadonkorjuu- ja kylvöketjut. Toimintahäiriöiden aiheuttamat keskeytykset tilan töissä johtavat usein kiireeseen, minkä seurauksena voi olla vakavia loukkaantumisia. Tapaturmien lisäksi keskeytyksistä ja kiireestä voi aiheutua merkittäviä taloudellisia tappioita esimerkiksi rehun laadun heikkenemisen seurauksena. Vikojen ennaltaehkäisyyn ja turvalliseen työympäristöön huolto- ja korjaustöissä kannattaa panostaa.

Työtehoseura teki vuodenvaihteessa 2009–2010 maatalousyrittäjille kyselyn, jossa kartoitettiin maatilojen koneiden huolto- ja korjaustöitä. Kysely oli osa Maatalouskoneiden tutkimussäätiön rahoittamaa tutkimushanketta, jonka tavoitteena oli edistää maatalousyrittäjien työturvallisuutta sekä tuotannon keskeytymättömyyttä ja tehokkuutta. Tähän pyrittiin lisäämällä hyviä ja turvallisia käytäntöjä huolto- ja korjaustöissä. Hankkeen tuloksia on esitelty tuoreissa TTS tiedotteissa 7/2010 (626) ja 8/2010 (627) sekä alkuvuodesta julkaistavassa TTS tiedotteessa 1/2011 (628).

Kyselyn mukaan noin neljäsosalla maatiloista sattuu koneiden ja laitteiden vikaantumisia tai rikkoontumisia kerran kuukaudessa tai useammin. Yli kolmanneksella tiloista sattuu pienempiä toimenpiteitä vaativia toimintahäiriöitä kerran kuukaudessa tai useammin. Yhtenä vaikuttavana tekijänä vikojen yleisyydessä on maatilojen suhteellisen runsas ja vanha konekalusto, joka on häiriöaltista ja vaatii toimiakseen säännöllistä huoltoa ja korjausta.

Huolto- ja korjaustöiden turvallisuuteen kiinnitettävä huomiota
Maataloudessa sattuu vuosittain kappalemääräisesti eniten työtapaturmia juuri koneiden ja laitteiden asennus-, huolto- ja korjaustöissä. Kyseisissä töissä sattui esimerkiksi vuonna 2007 rekisteröityjä tapaturmia lähes 800 kappaletta, jotka aiheuttivat 18 000 sairauslomavuorokautta. Noin viidennes huolto- ja korjaustöiden rekisteröidyistä työtapaturmista on vakavia. Huolto- ja korjaustyöt ovat yksi suhteellisesti vaarallisimmista töistä maatalousyrityksissä.

Tapaturmien syinä on yleensä huonokuntoinen, heikkolaatuinen tai vääränlainen työkalu, työkalujen virheellinen käyttö, tietoinen riskinotto, tukien puutteellinen tai vääränlainen käyttö, koneiden odottamaton liikkuminen tai väärä työmenetelmä. Muita yleisiä tapaturmiin johtaneita syitä ovat työtilojen epäjärjestys, ennakkosuunnittelun puute, töiden tekeminen koneiden ja laitteiden päällä, henkilökohtaisten suojainten käyttämättömyys, puutteellinen tai vääränlainen suojain ja huonot työolosuhteet.

Tehokas tapa vähentää tapaturmia on huolehtia koneiden ja laitteiden kunnosta, jotta turhilta häiriöiltä vältyttäisiin. Valtaosa tapaturmista kun syntyy juuri häiriötilanteissa. ”Normaaleja”, työhön kuuluvia, häiriöitä ei saakaan hyväksyä, vaan syyt niihin pitää selvittää häiriöiden poistamiseksi.

Huolto- ja korjaustiloissa ja -käytännöissä kehitettävää
Maatiloilla on käytössä hyvin eritasoisia huolto- ja korjaustiloja ja huolto- ja korjaustöitä tehdään usein pakon sanelemana myös maasto-olosuhteissa. TTS:n tekemän kyselyn mukaan vain reilulla kolmasosalla maatiloista on tarkoitusta varten rakennettu huolto- ja korjaamorakennus.

Jos tilalla pyritään tekemään itse valtaosa huolto- ja korjaustöistä, on siellä oltava niiden tekemiseen asianmukaiset tilat sekä riittävä ja laadukas huolto- ja korjauskalusto ja maatalousyrittäjällä riittävä ammattitaito huolto- ja korjaustöiden tekemiseen. Suunnitelmallinen ja ajoissa tehty koneiden ja laitteiden huolto asianmukaisissa tiloissa ja asianmukaisilla välineillä vähentää korjaustarvetta, parantaa työturvallisuutta ja varmistaa osaltaan tuotantoprosessien tuottavuuden. Ja mitä ei itse osaa, kannattaa ulkoistaa ammattitaitoisille huoltoyrittäjille.

Lisätietoja

TTS
Markku Lätti, tutkimusvastaava
Gsm 044 7143 691
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto