Puutuotealan yrityksillä on kiinnostusta ja edellytyksiä entistä tiiviimpäänyhteistyöhön Päijät-Hämeessä. Yritykset ovat tunnettuja laadukkaista tuotteistaan ja vahvasta lähialuetoiminnasta, ja yhteistyötä on tehty aina lähiseudun yritysten kanssa.

Työtehoseura selvitti alueen yritysten kiinnostusta ja valmiuksia verkostotyöhön sekä niiden resursseja ja tarpeita oman liiketoimintansa tehostamiselle syksyllä 2010.Kyseessä oli esiselvitys puutuotealan pienyritysten kehittämistyölle, jolla pyritään edistämään Päijät-Hämeen alueella toimivien aktiivisten yritysten toimintaa aktiivipuuverkoston avulla.

Selvityksen mukaan kaikilla yrityksillä oli jo ennestään luontaista yhteistyötä paikallisten yritysten kanssa. Suuremmilla yrityksillä yhteistyö oli sopimuksiin perustuvaa, pienemmillä epävirallista. Yhteistyön muodot olivat useimmiten ruuhkahuippujen purkamista ja palvelujen ostamista muilta yrityksiltä. Ruuhkahuippujen jakaminen esimerkiksi sahauksessa varmistaa toimivan asiakaspalvelun. Kun yhteistyö on toimivaa, asiakasta palvellaan kaikissa tilanteissa, ”jos ei itse ehdi niin naapuri”-periaatteella.

Potentiaaliset uudet yhteistyökumppanit olivat yrittäjien mukaan muita lähialueen puualan yrityksiä. Sahayrittäjillä potentiaaliset kumppanit olivat useimmiten höyläreitä ja hirsirakentajia, puusepän yrittäjillä puolestaan sahureita ja viiluntekijöitä, mökkirakentajilla esimerkiksi laude- ja porrasrakentajia ja huonekaluyrittäjillä laiva- tai venerakentajia.

Yhteistyön tiivistämisestä kiinnostuneet yrittäjät tapasivat toisiaan muutamia kertoja syksyn mittaan. Tapaamisiin ja vierailulle Kanta-Hämeessä toimivaan Hämeen Puuverkkoon osallistui 15 yrittäjää. Tärkeimpinä asioina verkoston kehittämisessä nähtiin luotettavuus, yrittäjien samanlainen ajattelutapa, palvelualttius, logistiikan toimivuus ja avoin keskusteluympäristö.

Yhteistyön mahdollisuuksia nähtiin esimerkiksi markkinoinnissa, myynnissä, koulutuksessa ja tuotannon ruuhkahuippujen purkamisessa. Myös esimerkiksi tarjousten, tilausten ja sopimusten hoitamisessa nähtiin yhteistyön mahdollisuuksia. Esiselvityksen aikana verkostotyöstä kiinnostuneet yrittäjät saivat ensituntumaa toistensa yritystoimintaan ja päättivät jatkaa yhteistyön rakentamista tapaamalla toisiaan säännöllisesti ensi kevään aikana.

Lisätietoa:
Riitta Backman 044 714 3681
Raimo Etelä 040 821 8238

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto