Työntutkimuksen menetelmät käyttöön
Mikä työssäni on olennaista? Teenkö oikeita asioita, teenkö oikein? Mitä työpaikallani tehdään? Miten teen työni tehokkaammin? Miten edistän työhyvinvointia? Voinko vaikuttaa omalla työlläni työpaikkani kilpailukykyyn? Koulutuksella ja työelämällä on yhteiset tavoitteet osaamisen parantamisessa. Ratkaisuja työn tekemiseen ja takaamiseen haetaan kolmivuotisella valtakunnallisella TYÖTUTKA-hankkeella eri koulutusalojen ja työntutkimuksen yhteistyönä.

Oman työn tarkastelunäkökulmaa muuttamalla työssä voi oppia tehokkaammin. Työntutkimuksen eri menetelmillä on työelämässä käyttöä, vaikka niitä ei perinteisesti ole yhdistetty ammatilliseen koulutukseen tai työssäoppimiseen. Osaamisen kasvun hyödynsaajina ovat työpaikat - yritykset ja organisaatiot – henkilöstöineen; yrittäjät, työpaikkaohjaajat ja -kouluttajat, oppilaitosten kouluttajat sekä oppisopimustoimistojen henkilöstö. Tutkintojen suorittamiseen sisällytetty oman työn kehittämisnäkökulma hyödyttää myös opiskelijaa kaikissa hänen työuransa vaiheissa.

Osaamista ja hyvinvointia työyhteisössä
Oman työn tarkastelu on hyödyllistä kaikilla ammatillisilla tasoilla. Hankkeessa perustutkintojen tarkastelunäkökulma on työntekijätasolla, ammattitutkinnoissa työryhmätasolla ja laajenee erikoisammattitutkinnoissa työpaikkatasolle. Hankkeen tuotosten avulla pyritään parantamaan työelämän toimintaedellytyksiä niin, että työpaikkaohjaajat ja kouluttajat sekä opiskelusta työhön siirtyvät pystyvät jäsentämään toimintaansa analyyttisemmin työn tehostamiseksi ja työhyvinvoinnin lisäämiseksi - kehittämiskumppanuuden hengessä.

TYÖTUTKA - työntutkimuksen hyödyntäminen työssäoppimisessa -yhteistyöhanke on osa Työtehoseuran valtakunnallista työelämän kehittämis- ja palvelutehtävää. Tehtävään liittyvillä hankkeilla pyritään luomaan yhteistyömalleja ja kehittämiskumppanuuksia koulutuksen järjestäjien ja työelämän välille. Hanke on saanut rahoitusta Opetushallitukselta ja Euroopan sosiaalirahastolta.

Työtutkassa rakennetaan kumppanuutta ja malleja
Hankkeessa tuotetaan 19.4.2010 – 30.4.2013 välisenä aikana eri aloille ja tutkintotasoille soveltuva yhteinen työpaikalla oppimisen malli, valmennus siihen sekä ehdotus työpaikkakouluttajien koulutusohjelmaksi.

Yhteistyökumppaneina TTS: koordinoimassa kehittämisessä ovat Itä-Uudenmaan oppisopimuskeskus Porvoossa, PSK-Aikuisopisto Oulun seudulla, SATAEDU Kankaanpään seutukunnassa, SEDU Kauhajoella ja Seinäjoella sekä WinNova Rauman - Porin seudulla. Ensivaiheen pilotteina toimivat TTS:n auto-, logistiikka- ja puutarha-ala. Hanke laajenee vuonna 2011 mm. kaupan ja hallinnon, sosiaali- ja terveysalan sekä puhdistuspalvelualan koulutuksiin. 

Lisätietoja
TTS, TYÖTUTKA
Aila Peippo-Pasuri
GSM: 050 387 9556
Sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

www.tts.fi

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto