Vuoden 2010 syksyllä astuu voimaan korikorjaamoluokitus, joka jakaa korikorjaamot kolmeen vaativuusluokkaan: uuden turva- ja koritekniikan korjaamot (1. luokka), korikehikon perusrakenteiden korjaamot (2. luokka) ja pintavaurioiden korjaamot (3. luokka). Luokituksen tarkoituksena on tuoda alalle läpinäkyvyyttä, selkiyttää korikorjaamoiden toimintaa ja luoda luokittelun avulla pelisääntöjä. Jatkossa korjaamon valinta vauriokorjauksessa perustuu vaativuusluokituksen mukaisesti vaurion vaativuuteen sekä korjaamon ammattitaitoon, tiloihin ja välineisiin. Taustalla on huoli pahoin vaurioituneiden autojen korjausten laadun varmistuksesta.

HENKILÖSTÖN KEHITTÄMINEN AVAINASEMASSA

Auton kolarivaurion korjaus on erittäin laaja-alainen prosessi, joka vaatii henkilöstöltä ajanmukaista osaamista prosessin jokaisessa vaiheessa. Tekniikka ja autokorin materiaalit muuttuvat jatkuvasti, jolloin osaamista tulee päivittää säännöllisesti. Prosessin lopputuloksena ja tavoitteena on liikenneturvallinen ajoneuvo. Näin ollen kaikki vauriokorjausprosessiin liittyvät työvaiheet (mm. vahingon haltuunotto, vauriokorjausanalyysi, korikorjaus, maalaus, kasaus, viimeistely ja luovutus) tulee hoitaa tämän päivän turvallisuusvaatimusten mukaisesti.

Nyt usein jopa ylpeillään työsuorituksilla, jotka ovat korjaamokäsikirjallisuudessa ehdottomasti kielletty. Uuden koritekniikan autojen peltitöihin tarvitaan motivoituneita ja ammattitaitonsa osoittaneita vauriokorjausalan todellisia ammattilaisia. Tämän tietotaitotason kohottaminen on yksi vauriokorjaamoluokittelun ja rakennevauriokorjauksen päätavoitteista.

TTS:n Koriakatemian Martti Holmikari peräänkuuluttaa osaamisen jatkuvaa kehittämistä.   

 ” Tällä hetkellä ongelmana on se, että niin sanottua vanhaa osaamista on liikaa. Koritekniikka, materiaalit ja työmenetelmät kehittyvät koko ajan. Korikorjaamoilla tulisi olla koko ajan ajantasaista tietoa siitä, missä kehitys tällä hetkellä menee. Kaikissa eri automerkeissä on omat korikorjausohjeet ja menetelmät, jotka uudistuvat jatkuvasti.

Vauriokorjaamoluokittelun luokkien 1. ja 2. edellyttämässä dokumentoidussa korikehikon rakennevaurion vaurioanalyysissä tulee mm. erottaa erikoislujien AHSS-teräsosien todelliset muodonmuutokset niiden mahdollisesta ”siirtymästä” pehmeämpien liitososien muodosmuutosten vuoksi. AHSS-koritekniikka on uusi 2000-luvun käsite, joka vauriokorjaustoiminnoissa tulee ehdottomasti ymmärtää, koska rakenteen lujuus saattaa pudota murto-osaan alkuperäisestä väärän ns.”perinteisen” korjaustekniikan seurauksena ”, Martti Holmikari toteaa. 
 

OIKEIDEN LAITTEIDEN VALINTA VOI OLLA HAASTAVAA
Korikorjaamoiden vaativuusluokitteluun liittyy henkilöstön osaamisen ja täydennyskoulutusvaatimusten lisäksi myös ajanmukaiset laitteet. Ilman ajantasaista osaamista laitteiden valinta voi osoittautua haasteelliseksi. Käyttötarpeeseen hankittu toimiva laite on hyvä investointi.

” Laitteiden hankinta voi olla korikorjaamoissa haastavaa, mikäli ajantasainen tieto ja osaaminen puuttuvat. Lisäksi tiedonpuute voi johtaa vääriin laiteinvestointeihin tai hienot laitteet jäävät hyödyntämättä osaamisen puuttuessa ”, Kari Kaaja TTS:n Koriakatemiasta toteaa. 

Kuva: Kuvassa TTS:n Koriakatemian Kari Kaaja (vasemmalla) ja Martti Holmikari (oikealla). Klikkaa kuva tästä >


MITEN OSAAMISEN PYSYY AJAN TASALLA?

” Vauriokorjaamon henkilöstö tarvitsee jatkuvaa koulutusta, sillä tekniikka menee koko ajan eteenpäin. Täytyy olla motivaatiota kouluttautua ja oppia uutta. Veholla merkkikohtaisia koulutuksia on jatkuvasti. Myös korikorjaamoluokitus tuo lisää vaatimuksia osaamisen kehittämiseen. Korjaamolla täytyy olla aina henkilö, joka tietää korikorjaamoluokitukset. Osaamisen kehittämisen lisäksi luokitus vaikuttaa myös laitehankintoihin ja toimintatapoihin riippuen korikorjaamoluokasta, johon pyritään ”, kertoo Henri Huovinen. Henri työskentelee Vehon vauriokorjaamolla työnjohtajana ja suorittaa tällä hetkellä TTS koulutuksessa autoalan työnjohdon erikoisammattitutkintoa.

Myös TTS koulutuksen auto- ja pienkonealan koulutuspäällikkö Kari Kaihonen painottaa osaamisen kehittämistä.

Koriakatemian asiantuntijat tuntevat vauriokorjaamon prosessit sekä autovalmistajien vaatimukset työmenetelmille ja laitteille. He osaavat myös neuvoa sekä kouluttaa niiden käyttöön liittyvissä kysymyksissä. Oikein valittu laite, oikeassa paikassa prosessia ja oikein käytettynä tuo sijoitetut rahat moninkertaisena takaisin sekä täyttää vaatimukset nyt ja tulevaisuudessa.

Korikorjaamon laiteinvestointeja suunniteltaessa ja käyttöönotettaessa kannattaa ehdottomasti olla yhteydessä Koriakatemiaan ja hyödyntää asiantuntijapalveluamme. Tulemme paikalle arvioimaan vaatimukset, autamme laiteominaisuuksien vertailussa ja toteutamme tarvittavan käyttöönottokoulutuksen”, Kari Kaihonen kertoo.

KORIAKATEMIASTA UUTTA TIETOA JA OSAAMISTA
TTS Koriakatemia kouluttaa, tutkii ja kehittää vauriokorjauksiin liittyviä prosesseja. Koriakatemia toimii läheisessä yhteistyössä automaahantuojien, korikorjaamo ja maalaamo laitevalmistajien ja -maahantuojien sekä alalla aktiivisesti toimivien oppilaitosten kanssa. Koriakatemia tuottaa alan toimijoille uutta tietoa ja osaamista nykyaikaisten autojen turvakorirakenteiden korjaamisesta.

Lisätietoja TTS:n Koriakatemiasta:
Kari Kaaja
GSM  050 387 9557
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
www.tts.fi

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto