TTS (Työtehoseura) on selvittänyt ammatillista kotisiivousta ja sen kehittämistarpeita.  Työympäristönä koti on vaativa, sillä asiakkaiden kodit ovat erilaisia niin materiaaleiltaan, kalusteiltaan kuin sisustukseltaan. Asiakkaat odottavat saavansa laadukasta palvelua, jonka kriteerit vaihtelevat henkilöittäin. Monesti on murrettava myös ennakkoluuloja.

Sopimus palvelun tuottajan ja ostajan etu
Siivoustyön mitoitus on hankalaa, koska olosuhteet ja asiakkaan vaatimukset vaihtelevat talouskohtaisesti. Yksityiskohtainen suunnitelma kotisiivouksen sisällöstä helpottaa palvelun tuottajaa ja ostajaa. Sopimuksessa kannattaa käydä tilakohtaisesti läpi siivouksessa käytettävät toimenpiteet ja menetelmät. Tätä varten TTS:ssa laadittiin yksityiskohtainen luettelo siitä, minkälaisia toimenpiteitä kodin ylläpitosiivous voi koskea ja mistä tehtävistä on mahdollisesti sovittava erikseen. 

Yrityksen siivousvälineillä laatua työhön
Ammattimaisen siivouksen edellytys ovat asianmukaiset ja puhtaat siivousvälineet. Osa yrityksistä siivoaa kotitalouden välineillä ja osa yrityksen välineillä. Kun palvelun tuottaja käyttää yrityksen siivousvälineitä, silloin se voi varmistua niiden toimintakunnosta ja puhtaudesta sekä vastata tuloksen laadusta.

Kotisiivoukseen liittyy monia tehtäviä, joiden rasittavuus korostuu yhtäjaksoisissa ja usein toistuvissa työtehtävissä. Esimerkiksi ikkunan ja parvekelasien pesussa on ongelmallisia tilanteita, joissa pesijä joutuu kurkottelemaan erilaisissa työasennoissa. Usein on tarve myös nousta joko jakkaralle tai käyttää tikkaita, jolloin siihen liittyy myös turvallisuusriski. Askeleen ei tarvitse paljon mennä sivuun, kun seurauksena on kaatuminen. Kurkottelua voidaan vähentää pitkävartisilla ja säädettävillä työvälineillä.

Pitkäjaksoinen imurointi on raskasta, kun työntekijä joutuu usein kumartelemaan ja kurkottelemaan matalien huonekalujen alle. Imurit ovat usein myös äänekkäitä, mikä lisää työn rasittavuutta. Imuroinnin sijasta kannattaa kokeilla laajempien sileiden lattioiden moppaamista pölyä sitovalla kuituliinalla.

Pölyjen pyyhkiminen ei aina onnistu pyyhkeellä pinnan muodon tai sijainnin vuoksi. Tätä varten on erikoisvälineitä, kuten esimerkiksi strutsinsulista tai lampaanvillasta valmistettu pölyhuiska, jotka sopivat myös aroille pinnoille.

Siivous ei korvaa säännöllistä liikuntaa
Siivoustyö on sekä henkisesti että fyysisesti rasittavaa, mutta omalla tavallaan se on hyvin mielenkiintoista. Kotisiivouksessa työasennot rasittavat selkää, hartioita, niskaa ja jalkoja. Siivooja itse on tärkein työväline, jonka toimintakunnosta on pidettävä huolta. Liikunta on hyvä tapa ylläpitää toimintakykyä, ja se palauttaa päivän rasituksista. Säännöllisestä ruokailusta huolehtiminen pitää myös yllä hyvää työkykyä.

Laatujärjestelmä osoittaa palveluyrityksen toimintaedellytykset
Ammatillisen kotisiivouksen hyviä käytäntöjä ja kehittämistarpeita -tiedotteeseen on koottu siivoojien erilaisia toimintatapoja, fyysistä ja henkistä kuormitusta aiheuttavia tekijöitä sekä miten niitä voidaan vähentää. Tiedote perustuu Työsuojelurahaston tuella toteutettuihin ammatillista kotisiivousta selvittäneisiin hankkeisiin. Kotityöpalvelua koskeva laatujärjestelmä valmistuu syksyllä 2010.

Yrittäjät ja kuluttajat voivat tilata tiedotetta ”Ammatillisen kotisiivouksen hyviä käytäntöjä ja kehittämistarpeita”, TTS tutkimuksen tiedote 4/2010 (651) puh. (09) 2904 1200,
www.ttskauppa.fi, Hinta 12,00 €

 
Lisätietoja lehdistölle


TTS


Anneli Reisbacka
Gsm 050 552 7252

Arja Rytkönen
Gsm 044 714 3696

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto