Maaseutu-Pisan toinen koulutusvuosi on käynnistymässä. Ensimmäinen vuosi on osoittanut, että pienen saha- ja puutuotealan pienyrittäjien kokonaisvaltaiselle liiketoimintaosaamisen koulutukselle on tarvetta. Vuoden aikana jo noin 100 yrittäjää on osallistunut koulutuksiin.

Saha- ja puutuotealan pienyrityksille suunnattuja kursseja järjestetään useilla paikkakunnalla eri puolilla Suomea. TTS:n (Työtehoseura) ja Sahayrittäjät ry:n koordinoimassa Maaseutu-Pisa-koulutushankkeessa toimii ainutlaatuinen kouluttajaverkosto ympäri maata. Koulutuksen toteuttavat Kainuun ja Lapin ammattiopistot, Kymenlaakson ja Mikkelin ammattikorkeakoulut sekä Sedu Aikuiskoulutus.

Maaseutu-Pisa-koulutus on myös piensahateollisuuden vastaus vuonna 2007 valmistuneeseen Opetusministeriön selvitykseen Metsäsektorin koulutuksen kehittämisestä Suomessa.

Kouluttajaverkosto on mahdollistanut sen, että koulutus on voitu viedä lähelle yrittäjiä. Opinnot on jaettu useisiin valinnaisiin liiketoimintaosaamisen ja teknisen osaamisen jaksoihin. Yrittäjä voi suorittaa koko opintokokonaisuuden tai osan siitä. Koulutusta järjestävillä oppilaitoksilla on käytössään paras mahdollinen asiantuntemus alalta sekä ajanmukaiset koneet ja laitteet koulutusta varten. 

Koulutustarjonnasta voi tarpeiden mukaan valita esimerkiksi yrityksen perustamissuunnittelua, johtamista, markkinointia ja myyntiä tai kehittämissuunnitelman tekemistä. Liiketoimintajaksoilla voi kehittää osaamistaan myös atk-taidoissa sekä sopimusten, vientiasiakirjojen ja kaupankäynnin riskien hallinnassa.  Teknisen osaamisen kursseilla on tarjolla esimerkiksi sahaustekniikkaa, sahatavaran kuivausta, lajittelua, varastointia, logistiikkaa ja jatkojalostusta. Maaseutu-Pisan tavoitteena on antaa koulutusta mahdollisimman hyvin juuri yrittäjien tarpeeseen niin, että kokonaisvaltainen liiketoimintaosaaminen lisääntyy.

Maaseutu-Pisa saa rahoituksen Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta. Kolmevuotisen koulutushankkeen aikana järjestetään kaikkiaan 540 koulutuspäivää.

 
Lisätietoja lehdistölle:

TTS tutkimus
(Työtehoseura)
Projektipäällikkö Riitta Backman
GSM 044 714 3681
Hankkeen www-sivut: www.tts.fi/maaseutupisa

Sahayrittäjät ry
kenttäpäällikkö Raimo Etelä
GSM 040 8218238

Mikkelin ammattikorkeakoulu
Timo Aavakallio
projektipäällikkö
040 568 2801
015 355 6485

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto