Satotasojen lohkokohtainen määrittäminen ei ole itsestään selvä käytäntö kaikilla tiloilla. Moni tyytyy keskimääräisen satotason laskemiseen kokonaissadon perusteella. Kasvuolosuhteet vaihtelevat usein hyvinkin paljon peltolohkoittain, ja samalla tavoin myös sadoissa voi olla suurta lohkokohtaista vaihtelua. Lohkokohtaisen satotiedon avulla olisi mahdollista tarkentaa ravinnetaselaskentaa ja säätää lannoitusta vastaamaan paremmin kasvin tarpeita.

Lohkokohtaisia satomääriä pystytään yleensä riittävän tarkasti kartoittamaan melko pienellä lisätyöllä ja mittauksilla. TTS tutkimuksen tuoreessa tiedotteessa tarkastellaan käytännönläheisesti vilja- ja nurmisatojen määrittämisen keinoja ja niiden edellytyksiä ja rajoituksia. Tiedotteessa käsitellään punnitsemisen vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia sekä opastetaan mittaamiseen tilavuuden mukaan.

Lohkokohtaisen sadon mittaaminen -tiedote on julkaistu TTS tutkimuksen tiedote- sarjassa Luonnonvara-ala: maatalous (nro 621, 4s). Tiedotteen teksti on lyhennelmä Tehoa maatalouden vesiensuojeluun (TEHO) -hankkeelle tuotetusta raportista, joka on saatavilla internetissä: www.ymparisto.fi/teho. TEHO-hankkeen toteutuksesta vastaavat Varsinais-Suomen ELY-keskus sekä MTK-Varsinais-Suomi ja MTK-Satakunta.

TTS tutkimuksen tiedotteen voi ostaa TTS:n verkkokaupasta www.ttskauppa.fi.

Lisätietoja:
Reetta Palva, TTS tutkimus (Työtehoseura), Gsm 044 7143 692
Airi Kulmala, TEHO-hanke, Gsm 040-507 8143

 

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto