Nais- ja mieslomittajien koetun osaamisen ja koulutustarpeen välillä on suuria eroja karjanhoitotöiden eri osa-alueilla. Osa naislomittajista toivoo koulutusta traktori- ja muihin konetöihin. Osa mieslomittajista kaipaa koulutusta työturvallisuuteen ja kotieläinten terveydenhoitoon liittyvissä asioissa. Sekä nais- että mieslomittajien keskuudessa on tarvetta teknisten laitteiden käyttöön liittyvälle koulutukselle. Tämä ilmenee juuri ilmestyneestä TTS tutkimuksen maataloustiedotteesta ”Maatalouslomittajien verkosto tutkimuksen apuna”.

Karjatilojen ja niiden työolosuhteiden väliset erot ovat viime vuosina kasvaneet. Karjanhoitotyö on edelleen varsin käsityövaltaista monilla tiloilla. Samaan aikaan karjanhoitotöiden koneellistaminen ja automatisointi sekä maamme oloissa suuret karjat ovat yleistyneet. Lomittajan työ ei eroa muista ammateista tietojen ja taitojen jatkuvan päivitystarpeen suhteen.

Lomitettavilla tiloilla on käytössä runsaasti erilaisia koneita ja laitteita. Ei voida kohtuudella edellyttää, että lomittaja osaisi ilman laitekohtaista opastusta käyttää sujuvasti ja turvallisesti esimerkiksi kaikkia erilaisia pienkuormaimia tai muita rehunjakolaitteita. Lomittajien työnopastuksessa ja paikallisyksiköiden järjestämässä koulutuksessa onkin kiinnitettävä erityistä huomiota konetöihin. Lomitettavilta tiloilta saatavat kirjalliset ja niitä täydentävät suulliset ohjeet ovat välttämättömiä työturvallisuuden ja työn sujuvuuden edistämisessä.

TTS tutkimuksen maataloustiedotteessa esitetyt tulokset perustuvat Maatalouskoneiden tutkimussäätiön apurahalla toteutettuun Lomittaja Living Lab -hankkeeseen. Hankkeen päätavoitteena oli koota vapaaehtoinen lomittajaverkosto kyselyjä varten. Hankkeessa testattiin sähköisen tiedonkeruujärjestelmän toimivuutta kyselyllä, jolla kartoitettiin muun muassa lomittajien työkokemusta, osaamista sekä kehittämis- ja koulutustarpeita. Tiedotteen voi ostaa painettuna tai pdf-muodossa TTS:n verkkokaupasta osoitteesta www.ttskauppa.fi (pdf-versio 6,00 € ja paperiversio 8,00 €).

Julkaisu: Karttunen, J., Lätti, M. ja Elstob, T. 2010. Maatalouslomittajien verkosto tutkimuksen apuna. TTS tutkimuksen tiedote. Luonnonvara-ala: maatalous (622) 3. 8 s.

Lisätietoja:
TTS tutkimus
Janne Karttunen
GSM 044 7143 689
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto