LAMK

Jyvälle palvelumuotoilusta - työpajaseminaari jossa kehitettiin ryhmän kautta osallistujien liikeideoita ja luotiin uusia yritystoimintaa tukevia malleja erityisesti maaseudulle.
http://www.lamk.fi/ajankohtaista/Sivut/Jyvalle-palvelumuotoilusta--tapahtuma-kehitti-maaseudun-yrityksia.aspx


MTT

https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/mtt/hankkeet/greencare


Green Care Finland 

http://www.gcfinland.fi/


SITRA

http://www.sitra.fi/hyvinvointi


Maaseutupolitiikka
http://www.maaseutupolitiikka.fi/mita_teemme/elamanlaatu

 

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto