• Tuotantorakennusten rakentamiseen tarvitaan lisäksi ympäristölupa.
  • Rakennuslupaa haetaan kunnan rakennustoimistosta.
  • Aikaa hakemuksen käsittelyyn tarvitaan yleensä 1-2 kuukautta.

  •  
  • Ympäristöluvan tarkoitus on varmistaa, että rakennuksesta tai sen toiminnoista ei ole haittaa ympäristölle tai naapureille.
  • Myös ympäristölupaa haetaan kunnan rakennustoimistosta, suuriin yksiköihin kuitenkin aluehallintovirastolta.
  • Sen käsittelyyn kuluu aikaa yleensä 3-6 kuukautta.
  •  

Linkit

  •  

Tuhannen lehmän navetta – TALOUDELLINEN TARKASTELU

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto