Perehdyttämisen kohteet

• Yrityksen tiedot
 – Toimiala, asema, tavoitteet, organisaatio, henkilöstöpolitiikka, tuotteet, rahoittajat ja asiakkaat
 – Ansio
  * Palkka, erillislisät, palkanmaksutapa, lomakorvaukset ja muut etuisuudet
  * Työsuhde ja siihen liittyvät kysymykset
 – Työsuhteen laatu ja kesto, irtisanomissuoja, työsäännöt, kiellot ja rajoitukset, työajat ja tauot, työehtosopimus, työsuoritusten valvonta, henkilökohtainen vastuu
  * Turvallisuusasiat
 – Turvallisuusmääräykset, paloturvallisuus, ensiapuvälineet, toiminta hätätilanteissa,
  * Tutustuminen
 – Yritys, työympäristö, esimiehet, työkaverit, alaiset, työtehtävät
  * Koulutus
 – Organisaation koulutustoiminta, osallistumismahdollisuus, itseopiskelun tukeminen
  * Henkilöstöpalvelu
 – Ruokailu, asunnot, terveydenhoito, harrastus- ja virkistystoiminta
  * Yleiset asiat
 – Ilmoitustaulut ja muut informaatiokanavat, tupakointikiellot, tarvikevarastot ja aloitetoiminta.

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto