Työsopimuksen säädökset

Työoikeuden lainsäädäntö

Työsopimuslaki (TSL 55/2001)
www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010055

Työntekijän työaikaa, vuosilomaa, työturvallisuutta ja työntekijän muuta suojelua koskevat säännökset
www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20020738   (työturvallisuuslaki)
www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19960605   (työaikalaki)
www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2005/20050162   (vuosilomalaki)
Alaa koskeva työehtosopimus

Erityislainsäännöstö ja muut määräykset, jotka on säädetty alle 18-vuotiaiden nuorten työntekijöiden suojelemiseksi

Laki nuorista työntekijöistä (998/1993)
www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1993/19930998

Valtioneuvoston asetus nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä (476/2006)
www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20060475
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä (302/2007)
www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070302


Tutkinnon suorittamisen säädökset

Laki ja asetus ammatillisesta koulutuksesta (L 630/1998, A 811/1998)
www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980630
-työssäoppimiseen liittyvistä asioista erityisesti pykälissä 2,6,15,16,19 ja 33
www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980811

Laki ja asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (L 631/1998, A 812/1998)
www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980631
www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980812

 

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto