Maahanmuuttajataustainen henkilö työyhteisössä

Koulutukseen osallistuvien maahanmuuttajien määrä on lisääntynyt. Maahanmuuttajataustaisten henkilöiden suomen kielen taito on usein niin hyvä, että suomenkielisen perus-, ammatti-tai erikoisammattitutkinnon suorittaminen työssäoppimisineen on mahdollista.
Lisää aiheesta: www.ouka.fi/villavictor/pdf/erilaisuussallittu.pdf.
* Työntekijää voi aluksi hämmentää vieras kulttuuri, erilaiset työtavat, säännöt ja vieras kieli.
* Henkilö joutuu jo erikielisyydestä johtuen stressaavaan tilanteeseen, johon lisätään myös uusien asioiden ja tehtävien opettelu.
* Perehdyttämiseen ja työnopastamiseen on varattava riittävästi aikaa työtehtävän vaativuudesta riippuen.
* Asioiden kertaamiseen pitää varata riittävästi aikaa
* Mikäli työpaikalla on aikaisemmin aloittaneita samasta maasta tai alueelta kotoisin olevia työntekijöitä, voi heitä pyytää mukaan perehdyttämiseen avuksi.
* Henkilön perehdyttämisessä on hyvä ottaa huomioon kolme näkökulmaa: kieli, kulttuuri, uskonto

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto