Erityisesti työssäoppimaan tuleva opiskelija on tärkeä opastaa työtehtäviinsä hyvin. Työnopastuksen tuloksena opiskelija voi muodostaa selkeämmät tavoitteet työpaikalla tapahtuvalle oppimiselle ja näin omaksua työtehtävänsä paremmin.

Tässä materiaalissa esitellään yksi työnopastuksen menetelmä, viiden askeleen menetelmä.

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto