* on työnantajan lakisääteinen tehtävä
* aloitetaan välittömästi uuden työntekijän aloittaessa tehtävässään.
* on osa henkilöstön suunnitelmallista osaamisen kehittämistä
* tarkoittaa toimenpiteitä, joiden avulla henkilöstön uusi jäsen tai työtehtävästä toiseen siirtyvä henkilö voi sopeutua uuteen työympäristöönsä, organisaatioon, yritykseen sekä muuhun henkilökuntaan
* sisältää toimenpiteiden toteutuksen lisäksi myös niiden suunnittelun ja seurannan
* toteutetaan yhteistyössä siihen osallistuvien työntekijöiden kanssa perehdyttämisohjelman mukaisesti
* perustuu toimen- tai työnkuvauksiin, koulutustarpeiden selvitykseen sekä tavoiteasetteluun.


 tt perehd


* Vastuu perehdyttämisestä on työnantajalla.
* Työnantaja voi siirtää tehtävän erikseen nimetylle perehdyttäjälle.
* Perehdytyksen eri vaiheiden toteumat on hyvä dokumentoida.

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto