Mitä?

Uudenlainen työn kehittämisnäkökulman sisältävä toimintamalli työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen

Hankkeessa kehitetään työssäoppimisen toimintamalli, jossa opiskelija tarkastelee työtään kehittämisen näkökulmasta. Perustutkinto-opiskelijat hyödyntävät menetelmiä niin, että työn tarkastelunäkökulma on työntekijätasolla. Ammattitutkinnoissa pitäydytään oman työn tason lisäksi työryhmätasolla, ja erikoisammattitutkinnoissa pyritään kehittämiseen laajemmin työpaikkatasolla.

Työssäoppimisen toimintamallin toteuttamiseen tuotetaan valmennusmalli opiskelijoiden, kouluttajien ja työpaikkaohjaajien avuksi.

Lisäksi tuotetaan kehittämismenetelmiin perehdyttävä Työtutka-sovellus Opetushallituksen työpaikkaohjaajien koulutussuositukseen (Työpaikkaohjaajien koulutus 3 ov).

Miten?

Sovelletaan malleja eri aloilla ja tutkintotasoilla. Käytetään apuna toimintaa kehittäviä menetelmiä.

-    Opiskelijan työpaikalla oppimisen malli: opiskelija opiskelee oppilaitoksessa menetelmien käytön ja tekee menetelmätehtäviä työpaikalla, tavoitteenaan tarkastella työtään kehittämisen kannalta

-    Valmennusmalli: kouluttaja ja työpaikkaohjaaja hyödyntävät tehtävien ohjauksen tukipakettia, ja opiskelija käyttää menetelmien käyttöohjeita

-    Työpaikkaohjaajien koulutussovellus: Opetushallituksen työpaikkaohjaajien koulutussuosituksen (Työpaikkaohjaajien koulutus 3 ov) mukaiseen koulutukseen osallistumalla työpaikkaohjaaja perehtyy Työtutkan kehittämismenetelmien käyttöön.

 Työtutka-kuva3

   Mitä hyötyä?

Koulutuksella ja työelämällä on yhteiset tavoitteet osaamisen parantamisessa. Työntutkimuksen menetelmillä on työelämässä käyttöä, vaikka niitä ei aiemmin ole hyödynnetty ammatillisessa koulutuksessa ja työssäoppimisessa.

-    Opiskelija saa työuralleen välineitä, joiden avulla voi kehittää työtään. Opiskelija saa valmennusmallin mukaisen opastuksen tehtävien suorittamiseen. Opiskelija saa todistuksen Työtutkan menetelmäopinnoista.

-    Kouluttaja saa käyttöönsä vuodesta toiseen sovellettavat kehittämistehtävät eri tutkintotasojen opiskelijoille. Kouluttaja saa perehdytyksen ja ohjauksen tehtävien ohjaamiseen ja opiskelijan tukemiseen.

-    Yrityksen työpaikkaohjaaja tai -kouluttaja saa omaan työpaikkaohjaukseensa valmentavan työpaikkaohjaaja- tai kouluttajakoulutuksen valitsemanaan aikana.  Työpaikkaohjaaja tai -kouluttaja saa apua ohjaustyöhön, kun ohjattavana on rajatut tehtävät sekä koulutus ja tuki ohjaamiseen. Työpaikkaohjaaja tai -kouluttaja saa välineitä oman työpaikkansa kehittämiseen.

 

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto